+

19.10.2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ НАСТАВНА БАЗА „ГОЧ“ ЛИЦИТАЦИОНA ПРОДАЈА

19/10/17

ПРЕДМЕТ ЛИЦИТАЦИЈЕ: ТРУПЦИ БУКВЕ
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА: 26.10.2017. ГОДИНЕ

Јавни позив лагер 32 [word]
Образац понуде за лагер 32 [word]
Уговор за лагер 32 [word]