+

Александар Анђелковић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 950
Е-маил: aleksandar.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: сутерен у пролазу бр. 1
Консултације: уторак, 12.00 часова

Александар Анђелковић рођен је 12. 2. 1985. године у Сурдулици. Завршио је Пољопривредно‑шумарску школу „Јосиф Панчић” у Сурдулици 2004. године, одсек: шумарство. Основне студије завршио је 2011. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Одсеку за заштиту од ерозије и уређење бујица са дипломским радом: Морфолошке карактеристике регулисаног корита реке Топлице, бања Врујци, који је одбранио 21. 9. 2011. са оценом 10 (десет). 2020. године одбранио је докторску дисертацију под називом: „Ерозиони и седиментациони процеси на сливним подручјима малих водних акумулација на подручју града Београда и Фрушке горе“ (ментор: проф. др Ратко Ристић) и стекао научно звање доктор биотехничких наука. Говори и пише српски и енглески језик. Користи више основних и специјализованих рачунарских програма у свакодневном раду.

2011. године волонтирао је као демонстратор волонтер на предметима: Пројектовање у бујичарству, Заштита вода и Водопривреда брдско‑планинских предела. Исте године након уписивања докторских студија примљен је на пројекат Министарства за науку и технолошки развој као истраживач‑приправник на пројекту Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавања. Наредне године напредовао је у звање истраживач‑сарадник на истом пројекту. 2015. године на расписаном конкурсу Катедре за бујице и ерозију изабран је за асистента на ужој научној области Ерозија и конзервација земљишта и вода. 2016 – 2019. године учествовао је на пројекту Ерасмус + К2, који финансира Европска Унија као администратор и истраживач.

Вишегодишњи је члан међународне асоцијације Balkan Environmental Association (B.EN.A.)

2021. године награђен је нагаром Привредне коморе Србије за најбоље урађен докторат у 2020. години.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта и вода

Ангажовање у настави

Основне академске студије:

Мастер академске студије:

Одабрани научни радови

  • M23  Andjelkovic A., Djekovic V.,  Janic M., Spalevic V., Djukanovic G., Nikolic V. 2020.: Floods on the River Belica at Jagodina, Serbia in 2014, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 21, No 1, p 308-317, ISSN 1311-5065 Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece LINK
  • M23  Jokanovic Nikolic V., Jokanovic D., Savic R., Petrovic J., Andelkovic A., 2019.: WATER CONTAMINATION IN PEDUNCULATE OAK HIGROPHILOUS FORESTS, FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (P S P), vol. 28, no. 11A, pp. 8432 – 8437, issn: 1018-4619, FREISING, 2019. LINK
  • M23 Andjelkovic A., Ristic R., Janic M.,  Djekovic V., Zivanovic N., Spalevic V.  2017.: Genesis of sediments and siltation of the accumulation „Duboki potok“ of the Barajevska river basin, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 18, No 4, p 1735-1745, ISSN 1311-5065 Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece. LINK
  • M23 Vujacic D., Barovic G., Djekovic V., Andjelkovic A., Khaledidarvishan A, Gholami L., Jovanovic M., Spalevic V.  2017.: Calculation of sediment yield using the ‘river basin’ and ‘surface and distance’ models: a case study of the Sheremetski potok watershed, Montenegro, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 18, No 3, p 1193-1201, ISSN 1311-5065 Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece. LINK
  • M23 Djekovic V., Milosevic N., Anđelković A.,  Djurovic N., Vujacic D.,  Barović G., Spalević V.  2016.: Channel morphology changes in the river Pestan, Serbia, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 17, No 3, p 1203-1213, Balkan Environmental Association, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Greece. LINK
  • M23 Djekovic V., Andjelkovic A.,  Milosevic N., Gajic G., Janic M. 2013.: Effect of reservoir on floodwave transformation, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, ISSN: 1842-4090, ISSN online:1844- 489X May 2013, Vol.8, No. 2, p. 107-112, 2013. North University of Baia Mare. LINK