+

Марко Казимировић

Асистент са докторатом
Телефон: +381 (11) 3053 960
Е-маил: marko.kazimirovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 16
Консултације:

Рођен је 26. 8. 1990. године у Зворнику. На Шумарски факултет Универзитета у Београду, Одсек за шумарство, уписао се 2009. године. Дипломирао је календарске 2013. године, када је уписао мастер студије, које је завршио 2014. године. Током исте године одрадио приправнички уговор на позицији референта за планирање у шумског газдинству „Борања” из Лознице. Након завршених мастер студија уписује докторске и тренутно је на другој години студија. Радни однос на Шумарском факултету у Београду засновао је 2015. године као асистент на предмету Раст и производност шума.

Стручно усавршавање: ЈП „Србијашуме”, Шумско газдинство „Борања” Лозница. Референт приправник за израду планова и основа.

Област истраживања

Раст и производност шума, дендрохронологија, Моделовање раста, Продукција и прираст брзорастућих шума и плантажа.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021