+

Marko Kazimirović

Saradnik u visokom obrazovanju
Telefon: +381 (11) 3053 960
E-mail: marko.kazimirovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 16
Konsultacije:

Rođen je 26. 8. 1990. godine u Zvorniku. Na Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisao se 2009. godine. Diplomirao je kalendarske 2013. godine, kada je upisao master studije, koje je završio 2014. godine. Tokom iste godine odradio pripravnički ugovor na poziciji referenta za planiranje u šumskog gazdinstvu „Boranja” iz Loznice. Nakon završenih master studija upisuje doktorske i trenutno je na drugoj godini studija. Radni odnos na Šumarskom fakultetu u Beogradu zasnovao je 2015. godine kao asistent na predmetu Rast i proizvodnost šuma.

Stručno usavršavanje: JP „Srbijašume”, Šumsko gazdinstvo „Boranja” Loznica. Referent pripravnik za izradu planova i osnova.

Oblast istraživanja

Rast i proizvodnost šuma, dendrohronologija, Modelovanje rasta, Produkcija i prirast brzorastućih šuma i plantaža.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Obavezni predmet

Rast i proizvodnost šuma

Izborni predmet

Produkcija i prirast biomase brzorastućih šuma i šumskih planataža