+

Međunarodni sporazumi o saradnji

 • Potpisan je Memorandum o razumevanju sa Univerzitetom Vaterlo iz Kanade (University of Waterloo).
 • Potpisan je podugovor o saradnji sa Univerzitetom prirodnih resursa i primenjenih nauka u Beču (BOKU) u okviru projekta „Inovacije i održivost u oblasti šumarstva u centralno-istočnoj Evropi“.
 • Potpisan je Memorandum o razumevanju sa Evropskim šumarskim institutom (EFI) iz Joensuu, Finska o modalitetima saradnje u okviru aktivnosti Regionalne kancelarije EFI za centralno-istočnu Evropu (EFICEEC).
 • Potpisan je sporazum o saradnji sa Univerzitetom “Albert Ludwigs University” iz Frajburga, Nemačka.
 • Potpisan je sporazum o saradnji između Univerziteta u Beogradu i Tehničko-Tehnološkog Univerziteta iz Brna, Republika Češka.
 • Potpisan je memorandum o razumevanju između Univerziteta u Beogradu i Univerziteta Mendel iz Brna, Republika Češka.
 • Potpisan je sporazum o saradnji sa Fakultetom za dizajn i tehnologiju nameštaja i enterijera iz Skoplja, Makedonija.
 • Obnovljena je saradnja sa Moskovskim državnim univerzitetom šumarstva.
 • Pokrenuto je potpisivanje Aneksa sporazumu sa Povološkim državnim tehničkim univerzitetom iz Republike Marij El, Ruska federacija, koji bliže utvrđuje saradnju Fakulteta šumarstva i ekologije i Šumarskog fakulteta u Beogradu.
 • U toku 2017. godine je inicirano sklapanje sporazuma o saradnji između Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta, i strane visokoškolske ustanove Univerzitet Kasetsart (Kasetsart University) iz Bangkoka, Tajland, na inicijativu dr Slobodana Milanovića.
 • Fakultet je takođe inicirao potpisivanje sporazuma o saradnji između Šumarskog fakulteta u Beogradu i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.
 • Početkom 2017. godine, na inicijativu Severoistočnog univerziteta šumarstva iz Harbina (Kina), čiji predstavnici su se obratili Šumarskom fakultetu u Beogradu, potpisan je memorandum o saradnji između ove institucije i Univerziteta u Beogradu.
 • U 2018.godini inicirano je potpisivanje sporazuma o saradnji između Šumarskog fakulteta u Beogradu i fakulteta koji pripada Univerzitetu Sent Ištvan iz grada Gedele (mađ. Gödöllő) u Mađarskoj pod nazivom : Faculty of Agricultural and Environmental Sciences – Szent István University (Gödöllő) Hungary, a na inicijativu prof. dr Dragana Gačića.