+

Милена Путник

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 916
Е-маил: milena.putnik@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: кабинет бр. 6 (крило А, II спрат)
Консултације: понедељак, 10‒11; петак 10‒11

Милена Путник рођена је 1976. у Београду. Дипломирала је 2001. и магистрирала 2006. у области сликарства на Факултету ликовних уметности у Београду, а докторске уметничке студије вишемедијске уметности на Универзитету уметности у Београду завршила је 2018. године, докторским уметничким пројектом „Ово место – субјективно мапирање простора“. Члан је Удружења ликовних уметника Србије од 2002. године, са статусом самосталног уметника 2002-2010. У звање доцента на Шумарском факултету бирана је 2010. и 2016. године. Од 2001. године излаже самостално и на колективним изложбама у земљи и иностранству. Значајније самосталне изложбе: „У близини“ Салон МСУБ (2006), „Сваки дан испочетка“ КЦБ/ARC Projects Софија (2009), „Нашли смо дивно место“, Градска галерија Пожега (2017), „Ово место“, Скандинавски павиљон ФЛУ, Београд (2018). Добила је више награда за своју уметничку активност (Награда Бијенала младих у Вршцу, Награда Мангелос), боравила је у резиденцијалним уметничким програмима (ISCP Њујорк, Културконтакт Беч), као и на више ликовних колонија и боравака у Србији (Јаловик, Липовац, Орашац, Сићево…). Од 2007-14. године самостално је реализовала интервенције и привремене поставке у отвореном простору „Привремени видиковци/Контравидиковци“ (Београд, Софија, Горњи Милановац, Нови Сад). У сарадњи четири уметнице од 2019. реализује вишегодишњи излагачки пројекат „Међупростор“. Реализовала је, самостално и у сарадњи са другим уметницима, више радионица и изложби у области уметности са студентима пејзажне архитектуре.

Област истраживања

Сликарство; вишемедијска уметност; савремена уметност.

Ужа уметничка област:

Сликарство

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

Одабране изложбе

  • Вишемедијски докторски уметнички пројекат Oво место, Скандинавски павиљон, Факултет ликовних уметности у Београду, 2018.
  • Самостална вишемедијска изложба Нашли смо дивно место, Градска галерија Пожега, 2017.
  • Серија изложби и пројекат уметничке сарадње Међупростор, са Н. Поповић, А Пиљић Митровић и М. Одић, Центар за културу Сопот, Шок задруга Нови Сад, Галерија Народног музеја Врање, Савремена галерија Зрењанин, 2019-20.
  • Студентска радионица и ауторска изложба Пејзаж у кутији у пејзажу, са Невеном Поповић, Дом културе Студентски град, 2017.
  • Нишки салон: 12/2, Галерија савремене ликовне уметности Ниш, 2018.
  • 15 година Награде Мангелос, Легат Чолаковић, Музеј савремене уметности Београд, 2016.
  • Серија интервенција у отвореном простору Контравидиковци/Привремени видиковци, Београд, Горњи Милановац, Софија, Нови Сад, 2007-2014.
  • Студентска радионица и ауторска изложба Имагинарне топографије, Уметнички центар Универзитетске библиотеке Светозар Марковић, 2016.
  • Међународна радионица, изложба и говорни програм Walking through… Београд, Беч, 2012.
  • Просторне интервенције, пројекат Nature&Art, Житомлин магацин, Шпанска кућа, Миксер фестивал, 2011-2012.