+

Милица Ранчић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: milica.rancic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 141b
Консултације: уторак , четвртак, 11‒12 часова

Др Милица Ранчић је рођена је 1. 12. 1973. године у Пироту, где је завршила је гимназију. Дипломирала је 9. 7. 1998. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранила је 3. 10. 2007. године, а докторску дисертацију 12. 12. 2013. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. У периоду 1998‒2000. год. радила је на Институту за општу и физичку хемију у Београду, као истраживач-приправник и стипендиста Министарства за науку Републике Србије. На Шумарском факултету Универзитета у Београду ради од 25. 4. 2001. године као асистент на предмету Хемија, а у звање доцента изабрана је 24. 4. 2014. године. У току 2011. године као ДААД стипендиста је боравила у оквиру истраживачког боравка на Лудвиг-Максимилиjан Универзитету у Минхену (Немачка).
Др Милица Ранчић је аутор једног помоћног уџбеника – практикума и једног уџбеника намењеног студентима Шумарског факутета: Попов-Пергал К., Ранчић М., Чучковић Љ., „Практикум из Хемије”, Шумарски факултет, Београд 2005, ISBN 86-7299-116-8, и ауторске скрипте Лачњевац Ч., Рајковић М., Ранчић М., „Хемија“ за студенте Шумарства, Инжењерско друштво за корозију, Београд 2011, ISBN 978-86-913303-1-6.
Др Милица Ранчић је била учесник на 5 пројеката основних истраживања Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије из области Органске хемије. Тренутно је ангажована на пројекту Министарства просвете и науке „Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла”, Технолошко-металуршки факултет, Београд, ЕВБ 172013.
Члан је Српског хемијског друштва, ДААД алумни клуба-ДАКУБ, МЕНСЕ.

Ужа научна област

Хемија

Област истраживања

Органска хемија; хемија хетероцикличних једињења; проучавање синтезе, структуре и биолошке активности органских молекула; нанотехнологија – изоловање и хемијска модификација наноцелулозе, као и  добијање,  карактеризација и примена нанокомпозита на бази наноцелулозе.

 

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Одабрани научни радови

⦁ K. A. Taleb, J. D. Rusmirović, M. P. Rančić, J. B. Nikolić, S. Ž. Drmanić, Z. S. Veličković, A. D. Marinković, “Efficient pollutants removal by amino-modified nanocellulose impregnated with iron oxide”. J. Serb. Chem. Soc. (2016), 81(10), 1199‒1213; doi: 10.2298/JSC160529063T.
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391600063T
⦁ K. Taleb, J. Markovski, Z. Veličković, J. Rusmirović, M. Rančić, V. Pavlović, A. Marinković, “Arsenic removal by magnetite-loaded amino modified nano/microcellulose adsorbents: Effect of functionalization and media size“. Arabian Journal of Chemistry (2016).
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.08.006
⦁ N. Đorđević, A. D. Marinković, J. B. Nikolić, S. Ž. Drmanić, M. Rančić, D. V. Brković, P. S. Uskoković, “A study of the barrier properties of polyethylene coated with nanocellulose/magnetite composite” J. Serb. Chem. Soc. (2016), 81(5), 589‒605; doi: 10.2298/JSC151217019D.
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391600019D
⦁ I. Ajaj, J. Markovski, M. Rančić, D. Mijin, M. Milčić, M. Jovanović, A. Marinković, „Solvent and structural effects in tautomeric 2(6)-hydroxy-4-methyl-6(2)-oxo-1-(substituted phenyl)-1,2(1,6)-dihydropyridine-3-carbonitriles: UV, NMR and quantum chemical study“, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 150 (2015) 575–585.
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S1386142511009942
⦁ M. Rančić, N. Trišović, M. Milčić, B. Jovanović, A. Marinković, “Linear free energy relationships applied to the 13C NMR chemical shifts in 4-substituted-N-[1-(pyridine-3- and -4-yl)ethylidene]anilines”. Journal of Heterocyclic Chemistry (2015), 52, 1442‒1451; doi: 10.1002/jhet.1752. http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/doi/10.1002/jhet.1752/pdf
⦁ I. Ajaj, F. Assaleh, J. Markovski, M. Rančić, D. Brković, M. Milčić, A. D. Marinković, „Solvatochromism and azo–hydrazo tautomerism of novel arylazo pyridone dyes: Experimental and quantum chemical study“, Arabian Journal of Chemistry.
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.08.029.
⦁ M. Rančić, N. Trišović, M. Milčić, I. Ajaj, A. Marinković, “Experimental and theoretical study of substituent effect on 13C NMR chemical shifts of 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones”. Journal of Molecular Structure (2013), 1049, 59-68; doi: 10.1016/j.molstruc.2013.06.027.
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0022286013005474
⦁ M. Rančić, N. Trišović, M. Milčić, G. Ušćumlić, A. Marinković, “Substituent and solvent effects on intramolecular charge transfer of 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones“, Spectrochim Acta A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2012), 86, 500-507; doi:10.1016/j.saa.2011.10.074. http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S1386142511009942
⦁ B. Božić, J. Rogan, D. Poleti, M. Rančić, N. Trišović, B. Božić, G. Ušćumlić, „Synthesis, characterization and biological activity of 2-(5-arylidene-2,4-dioxotetrahydrothiazole-3-yl)propanoic acid derivatives” Arabian Journal of Chemistry.
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.10.002.
⦁ M. Marinović-Cincović, D. Babić, E. Džunuzović, K. Popov-Pergal, M. Rančić, „Thermal, oxidative and radiation stability of polyimides IV. Polyimides based on N-[-4-benzoyl–2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl)-phenyl]-acetamide and different diamines“, Polymer Degradation and Stability, 92 (2007), 1730‒1736; doi:10.1016/j.polymdegradstab.2007.05.021.
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S014139100700183800000aacb361&acdnat=1479462101_cf4af69f41742f00671a5f97d18659ff