+

Милица Ранчић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 893
Е-маил: milica.rancic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 141b
Консултације: уторак , четвртак, 11‒12 часова

Др Милица Ранчић је рођена је 1. 12. 1973. године у Пироту, где је завршила је гимназију. Дипломирала је 9. 7. 1998. године на Хемијском факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранила је 3. 10. 2007. године, а докторску дисертацију 12. 12. 2013. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. У периоду 1998‒2000. год. радила је на Институту за општу и физичку хемију у Београду, као истраживач-приправник и стипендиста Министарства за науку Републике Србије. На Шумарском факултету Универзитета у Београду ради од 25. 4. 2001. године као асистент на предмету Хемија, а у звање доцента изабрана је 24. 4. 2014. године. У току 2011. године као ДААД стипендиста је боравила у оквиру истраживачког боравка на Лудвиг-Максимилиjан Универзитету у Минхену (Немачка).
Др Милица Ранчић је аутор једног помоћног уџбеника – практикума и једног уџбеника намењеног студентима Шумарског факутета: Попов-Пергал К., Ранчић М., Чучковић Љ., „Практикум из Хемије”, Шумарски факултет, Београд 2005, ISBN 86-7299-116-8, и ауторске скрипте Лачњевац Ч., Рајковић М., Ранчић М., „Хемија“ за студенте Шумарства, Инжењерско друштво за корозију, Београд 2011, ISBN 978-86-913303-1-6.
Др Милица Ранчић је била учесник на 5 пројеката основних истраживања Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије из области Органске хемије. Тренутно је ангажована на пројекту Министарства просвете и науке „Проучавање синтезе, структуре и активности органских једињења природног и синтетског порекла”, Технолошко-металуршки факултет, Београд, ЕВБ 172013.
Члан је Српског хемијског друштва, ДААД алумни клуба-ДАКУБ, МЕНСЕ.

Ужа научна област

Хемија

Област истраживања

Органска хемија; хемија хетероцикличних једињења; проучавање синтезе, структуре и биолошке активности органских молекула; нанотехнологија – изоловање и хемијска модификација наноцелулозе, као и  добијање,  карактеризација и примена нанокомпозита на бази наноцелулозе.

Ангажовање у настави

Основне струковне студије

Акредитација 2021

Основне академске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

Мaстер академске студије на енглеском језику

Акредитација 2021

Докторске студије

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

⦁ K. A. Taleb, J. D. Rusmirović, M. P. Rančić, J. B. Nikolić, S. Ž. Drmanić, Z. S. Veličković, A. D. Marinković, “Efficient pollutants removal by amino-modified nanocellulose impregnated with iron oxide”. J. Serb. Chem. Soc. (2016), 81(10), 1199‒1213; doi: 10.2298/JSC160529063T.
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391600063T
⦁ K. Taleb, J. Markovski, Z. Veličković, J. Rusmirović, M. Rančić, V. Pavlović, A. Marinković, “Arsenic removal by magnetite-loaded amino modified nano/microcellulose adsorbents: Effect of functionalization and media size“. Arabian Journal of Chemistry (2016).
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.08.006
⦁ N. Đorđević, A. D. Marinković, J. B. Nikolić, S. Ž. Drmanić, M. Rančić, D. V. Brković, P. S. Uskoković, “A study of the barrier properties of polyethylene coated with nanocellulose/magnetite composite” J. Serb. Chem. Soc. (2016), 81(5), 589‒605; doi: 10.2298/JSC151217019D.
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391600019D
⦁ I. Ajaj, J. Markovski, M. Rančić, D. Mijin, M. Milčić, M. Jovanović, A. Marinković, „Solvent and structural effects in tautomeric 2(6)-hydroxy-4-methyl-6(2)-oxo-1-(substituted phenyl)-1,2(1,6)-dihydropyridine-3-carbonitriles: UV, NMR and quantum chemical study“, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 150 (2015) 575–585.
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S1386142511009942
⦁ M. Rančić, N. Trišović, M. Milčić, B. Jovanović, A. Marinković, “Linear free energy relationships applied to the 13C NMR chemical shifts in 4-substituted-N-[1-(pyridine-3- and -4-yl)ethylidene]anilines”. Journal of Heterocyclic Chemistry (2015), 52, 1442‒1451; doi: 10.1002/jhet.1752. http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/doi/10.1002/jhet.1752/pdf
⦁ I. Ajaj, F. Assaleh, J. Markovski, M. Rančić, D. Brković, M. Milčić, A. D. Marinković, „Solvatochromism and azo–hydrazo tautomerism of novel arylazo pyridone dyes: Experimental and quantum chemical study“, Arabian Journal of Chemistry.
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2015.08.029.
⦁ M. Rančić, N. Trišović, M. Milčić, I. Ajaj, A. Marinković, “Experimental and theoretical study of substituent effect on 13C NMR chemical shifts of 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones”. Journal of Molecular Structure (2013), 1049, 59-68; doi: 10.1016/j.molstruc.2013.06.027.
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0022286013005474
⦁ M. Rančić, N. Trišović, M. Milčić, G. Ušćumlić, A. Marinković, “Substituent and solvent effects on intramolecular charge transfer of 5-arylidene-2,4-thiazolidinediones“, Spectrochim Acta A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2012), 86, 500-507; doi:10.1016/j.saa.2011.10.074. http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S1386142511009942
⦁ B. Božić, J. Rogan, D. Poleti, M. Rančić, N. Trišović, B. Božić, G. Ušćumlić, „Synthesis, characterization and biological activity of 2-(5-arylidene-2,4-dioxotetrahydrothiazole-3-yl)propanoic acid derivatives” Arabian Journal of Chemistry.
http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2013.10.002.
⦁ M. Marinović-Cincović, D. Babić, E. Džunuzović, K. Popov-Pergal, M. Rančić, „Thermal, oxidative and radiation stability of polyimides IV. Polyimides based on N-[-4-benzoyl–2-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl)-phenyl]-acetamide and different diamines“, Polymer Degradation and Stability, 92 (2007), 1730‒1736; doi:10.1016/j.polymdegradstab.2007.05.021.
http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S014139100700183800000aacb361&acdnat=1479462101_cf4af69f41742f00671a5f97d18659ff