+

Инсекти Специјалног резервата

Инсекти су најбројнија и најразноврснија група животиња у Специјалном резервату. Њихову фауну је до сада истраживало више ентомолога. Они су у њему пронашли 528 врста. Највећи број њих је из редова Lepidoptera (лептири) (265), Coleoptera (тврдокрилци) (181), Hemiptera, (стенице) (38), Diptera (двокрилци) (25) и Hymenoptera (опнокрилци) (22). Иако наведени број констатованих врста није мали, још увек је далеко од броја врста који у резервату постоји. Примера ради, на планинама Копаоничког масива, коме припада и Гоч, претпоставља се да само лептира има више од 1000 врста.  

За Специјални резерват инсекти су јако значајни јер опрашују биљке у њему, разлажу мртву органску материју, разносе семе, различите организме и вирусе, храна су другим животињама, одржавају биоценотичку равнотежу и др. Без њих резерват који познајемо засигурно не би постојао. Зато се интензивно истражују. Циљ тих истраживања је евиденција врста и заштита оних које су ретке, угрожене и заштићене. На основу података који су до сада прикупљени у Специјалном резервату, према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива Републике Србије,   статус строго заштићене врсте има 9 врста а заштићене 3. Статус строго угрожене врсте према црвеној листи Интернационалне уније за конзервацију природе (IUCN) има 126 врста. Када сви инсекти Специјалног резервата буду пописани ови бројеви ће сигурно бити већи.

Основна сврха постојања Специјалног резервата је заштита природе. Да би се то постигло у њему постоје различита ограничења. У том смислу сакупљање строго заштићених и заштићених врста инсеката се може вршити само уз дозволу Министарства заштите животне средине Републике Србије. Сакупљање и убијање незаштићених врста инсеката је непожељно јер се њиме ремети функционисање заједница које у Специјалном резервату постоје.

У галерији фотографија која следи налазе се фотографије неких врста инсеката које су у Специјалном резервату честе. Њиховим прегледом може се створити утисак о заједници инсеката Специјалног резервата. Такође, помоћу њих могуће је на терену обавити и препознавање тих врста. Пошто су неке врсте јако мале и голим оком се не могу уочити у овиј галерији фотографија се налазе и фотографије оштећења које оне стварају, а на основу којих се такође може утврдити њихово присуство у Специјалном резервату. Током разгледања фотографија треба имати на уму да су инсекти који се на њима налазе само мали део онога што у Специјалном резервату постоји.


Оштећења