+

Заштићене врсте

Заштићене врсте инсеката према Правилнику о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“,
бр. 5 од 5. фебруара 2010, 47 од 29. јуна 2011, 32 од 30. марта 2016, 98 од 8. децембра 2016.)

Ред: Coleoptera
   Фамилија: Cerambycidae
      Aegomorphus krueperi (Kraatz, 1859)
      Xylotrechus antilope (Schönherr, 1817)

Ред: Odonata
   Фамилија: Cordulegastridae
      Cordulegaster heros Theischinger, 1979