+

Строго заштићене врсте

Строго заштићене врсте инсеката према Правилнику о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“,
бр. 5 од 5. фебруара 2010, 47 од 29. јуна 2011, 32 од 30. марта 2016, 98 од 8. децембра 2016.)

Ред: Coleoptera
   Фамилија: Cerambycidae
      Cerambyx cerdo
Linnaeus, 1758
      Morimus asper
subsp. funereus Mulsant, 1862
      Rosalia alpina
(Linnaeus, 1758)

   Фамилија: Cucujidae
      Cucujus cinnaberinus
(Scopoli, 1763)

Ред: Hymenoptera
   Фамилија: Formicidae
      Formica rufa
Linnaeus, 1761

Ред: Lepidoptera
   Фамилија: Lycaenidae
      Polyommatus eros subsp. eroides
(Frivaldszky, 1835)

   Фамилија: Nymphalidae
      Brenthis ino
(Rottemburg, 1775)

   Фамилија: Papilionidae
      Papilio machaon
Linnaeus, 1758

Ред: Orthoptera
   Фамилија: Tettigoniidae
      Tettigonia cantans
(Fuessly, 1775)