+

Smeštajni kapaciteti

Postoje 2 zgrade za smeštaj studenata. U jednoj ima 10 soba sa 34 ležaja a u drugoj 12 soba sa 32 ležaja, struktura soba od dvokrevetnih do šestokrevetnih sa posebnim ili zajedničkim kupatilima.Restoran je renoviran i ima 100 mesta.Objekat poseduje tv i internet konekciju.
U objektu se obavlja terenska nastava studenata Šumarskog fakulteta kao i studenata Farmaceutskog fakulteta iz Beograda.
Svake godine u avgustu se održava Likovna kolonija u saradnji sa Opštinom Majdanpek a u toku godine se obave i dva traciionalna lova na divlje svinje jer cela površina gazdinske jedinice Crna Reka pripada Lovačkom udruženju SRNA iz Majdanpeka.
Važeće cene:
Grupne posete, slikarska kolonija, seminari  pun pansion je 1.687 din. a individualne posete 1.948 din pun pansion.
Za sve informacije pozovite :
Tel./Faks: 030/570-202,
Tel.: 030/570-201
Email: nbdlug@mts.rs