+

Скупови и конференције

Региструјте се за конференцију OpenSciComm: 24-25. новембар 2022, Београд

YOURS 2022 YOUng ResearcherS Conference 2022 – CALL FOR ABSTRACTS

Conference Soil Erosion and Torrential Flood (SETOF)

ОКРУГЛИ СТО ОРГАНИЗОВАН У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ШУМЕ У РУКАМА ЖЕНА

Conference FORS2D – Perspectives of forestry and related sectors as drivers of sustainable development in the post-Covid era

YOUng Researcher’S Conference 2021 (YOURS 2021)

Пета конференција „Дрвна индустрија и шумарство Србије“

Одржан научни скуп посвећен сушењу јасена и страним инвазивним врстама

SETOF Project Kick-off meeting

Програм завршне конференције – COST FP1407: “Living with modified wood”

Умрежавање као круцијални покретач развоја – Састанак конзорцијума FORESDA у Београду

1st Young Researchers’ Conference – Erosion and Torrent Control ETC 2018 BELGRADE, 28-30 NOVEMBER 2018

XVIII Међународна конференција младих научника „Шуме Евроазије – Српске шуме“

Четврта међународна конференција под насловом „REFORESTATION CHALLENGES“

Састанак конзорцијума FORESDA у Опатији