+

Одбрањени мастер радови

2016

 1. ТРИКИЋ, Марија. Заштићена природна добра, методолошки приступ и процедуре при проглашењу и утврђивању статуса на примеру Mиљаковачке шуме: 116 листова, [2] савијена листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. РАКОЊАЦ, Милош. Стање, циљеви и проблеми газдовања чистих и мешовитих састојина црног бора на Златару: 73 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. МАМЛИЋ, Милијан. Усклађивање шумског и ловног газдовања на подручју НП Фрушка Гора- ловиште Ворово: 65 листова, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. МАРКОВИЋ, Срђан.Процедура и проблеми уређивања приватних шума у Националном парку Фрушка гора : мастер рад. Београд: 84 листа, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић

2015

 1. МИЛУТИНОВИЋ, Александар. Интегрисани систем планирања управљања специјалним резерватом природе “Делиблатска пешчара”: 86 листова, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. НИКОЛЕНЏИЋ, Срећко. Одрживо газдовање у шумама водозаштитног карактера Ј.П “Борјак” Врњачка Бања”: 98 листа, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. РИСТОВИЋ, Дејан. Плански приступ газдовању састојинама храста китњака у Шумадијском шумском подручју: 98 листова, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. МАРИЋ, Ђорђе. Пожаришта – ванредни принос као основ за ревизију планова газдовања : 56 листова, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. ПОЊАРАЦ, Раденко. Анализа могућности примене беспилотне летelицe eBee при инвентури шума : 45 листова, илустр ментор проф. др. Дамјан Пантић

2014

 1. ПЕЈОВИЋ, Срђан. Национална инвентура шума као основ израде стратешких докумената у шумарству Црне Горе: 78 листова, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ТАКАЧ, Марта. Планирање газдовања заштићеним објектима као подршка одрживом управљању на примеру специјалног резервата природе “Горње Подунавље”: 50 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ЋАЛДОВИЋ, Горан. Плански приступ коришћења букових шума у ГЈ “Босилеград”: 56 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. НОВЧИЋ, Зоран. Плански приступ обезбеђивању трајности газдовања у специфичним условима у газдинској јединици “Каћка шума”: 53 листа, илустр., граф. прикази. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. СПАСОЈЕВИЋ, Бранка. Проблеми газдовања у вештачки подигнутим састојинама на Видојевици: 98 листова, илустр., табеле.–  ментор проф. др. Милан Медаревић
 6. ТОДОРОВИЋ, Срђан. Структурне и производне карактеристике високих шума китњака и цера у газдинској јединици “Добри До”: 66 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Дамјан Пантић
 7. НЕСТОРОВИЋ, Данка. Хармонизација националне инвентуре шума Србије са Европским стандардима: 88 листова, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Дамјан Пантић
 8. КАЗИМIРОВIЋ, Mарко. Прираст биомасе букве у састојинама на подручју Мајданпека: 53 листа, илустр – ментор проф. др. Бранко Стајић

2013

 1. ФИЛIПОВИЋ, Ђорђе. Методолошки приступ плану пошумљавања општине Сурчин: 52 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. МИЛЕНТИЈЕВИЋ, Милан Планирање газдовања шумама у приватном власништву – стање и проблеми: 64 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. ВАНДИЋ, Марија.Плански развој Делиблатског песка – еволуција циљева и интереса: 124 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. СТОЈКОВИЋ, Ненад. Могућност примене делимичног премера у структурно-хетерогеним састојинама: 65 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Дамјан Пантић
 5. МАЛЕШЕВИЋ, Бошко. Структурне и производне карактеристике мешовитих шума лишћара и четинара на подручју ШУ “Голијска Река” : 83 листа, илустр., табеле. – ментор проф. др. Дамјан Пантић

2012

 1. СЕКУЛИЋ, Далибор. Приступ планском коришћењу шума у залеђу изворишта Тишча: 97 листа, илустр. –  ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ПРОКИЋ, Снежана. Развој еколошких мрежа у Републици Србији у контексту обезбеђивања одрживог просторног развоја: 140 листа, граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић

2011

 1. КАНТАР, Бранислав. Методски приступ изради стратешког плана за Козарачко шумско подручје: 108 листова, [6] савијених листова, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 2. ПОПОВИЋ, Тања.Полифункционално коришћење шума у Шумадијском шумском подручју: 104 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 3. АНЂЕЛИЋ, Урош. Померање доње границе распростирања јеле у појас букових шума на Гочу: 85 листа, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 4. ВАСИЋ, Владимир. Сертификација и сертификациони процес као допринос одрживом управљању шумама: 93 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 5. БАКОВИЋ, Звонимир M. Систем газдовања шумама у републици Србији на примеру топличког шумско-привредног подручја и нужност промена: 108 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 6. ТРАЈКОВИЋ, Предраг. Стање, проблеми и стратешки циљеви газдовања буковим шумама у Јабланичком шумском подручју: 87 листа, илустр. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 7. ТРКУЉА, Предраг. Структурно – производне карактеристике вјештачки подигнутих састојина четинара на локалитету Дубрава: 92 листа, [93] листа с таблама, илустр., граф. прикази. – ментор проф. др. Милан Медаревић
 8. БОРОТА, Драган. Даљинска детекција и аерофотограметрија – основни принципи и могућности примене у инвентури шума Србије: 101 лист, илустр.– ментор проф. др. Дамјан Пантић