+

Odbranjeni master radovi

2016

 1. TRIKIĆ, Marija. Zaštićena prirodna dobra, metodološki pristup i procedure pri proglašenju i utvrđivanju statusa na primeru Miljakovačke šume: 116 listova, [2] savijena lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. RAKONJAC, Miloš. Stanje, ciljevi i problemi gazdovanja čistih i mešovitih sastojina crnog bora na Zlataru: 73 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. MAMLIĆ, Milijan. Usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja na području NP Fruška Gora- lovište Vorovo: 65 listova, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 4. MARKOVIĆ, Srđan.Procedura i problemi uređivanja privatnih šuma u Nacionalnom parku Fruška gora : master rad. Beograd: 84 lista, ilustr. –  mentor prof. dr. Milan Medarević

2015

 1. MILUTINOVIĆ, Aleksandar. Integrisani sistem planiranja upravljanja specijalnim rezervatom prirode “Deliblatska peščara”: 86 listova, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. NIKOLENDŽIĆ, Srećko. Održivo gazdovanje u šumama vodozaštitnog karaktera J.P “Borjak” Vrnjačka Banja”: 98 lista, ilustr. –  mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. RISTOVIĆ, Dejan. Planski pristup gazdovanju sastojinama hrasta kitnjaka u Šumadijskom šumskom području: 98 listova, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 4. MARIĆ, Đorđe. Požarišta – vanredni prinos kao osnov za reviziju planova gazdovanja : 56 listova, ilustr. –  mentor prof. dr. Milan Medarević
 5. PONJARAC, Radenko. Analiza mogućnosti primene bespilotne letelice eBee pri inventuri šuma : 45 listova, ilustr mentor prof. dr. Damjan Pantić

2014

 1. PEJOVIĆ, Srđan. Nacionalna inventura šuma kao osnov izrade strateških dokumenata u šumarstvu Crne Gore: 78 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. TAKAČ, Marta. Planiranje gazdovanja zaštićenim objektima kao podrška održivom upravljanju na primeru specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”: 50 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. ĆALDOVIĆ, Goran. Planski pristup korišćenja bukovih šuma u GJ “Bosilegrad”: 56 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 4. NOVČIĆ, Zoran. Planski pristup obezbeđivanju trajnosti gazdovanja u specifičnim uslovima u gazdinskoj jedinici “Kaćka šuma”: 53 lista, ilustr., graf. prikazi. –  mentor prof. dr. Milan Medarević
 5. SPASOJEVIĆ, Branka. Problemi gazdovanja u veštački podignutim sastojinama na Vidojevici: 98 listova, ilustr., tabele.–  mentor prof. dr. Milan Medarević
 6. TODOROVIĆ, Srđan. Strukturne i proizvodne karakteristike visokih šuma kitnjaka i cera u gazdinskoj jedinici “Dobri Do”: 66 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Damjan Pantić
 7. NESTOROVIĆ, Danka. Harmonizacija nacionalne inventure šuma Srbije sa Evropskim standardima: 88 listova, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Damjan Pantić
 8. KAZIMIROVIĆ, Marko. Prirast biomase bukve u sastojinama na području Majdanpeka: 53 lista, ilustr – mentor prof. dr. Branko Stajić

2013

 1. FILIPOVIĆ, Đorđe. Metodološki pristup planu pošumljavanja opštine Surčin: 52 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. MILENTIJEVIĆ, Milan Planiranje gazdovanja šumama u privatnom vlasništvu – stanje i problemi: 64 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. VANDIĆ, Marija.Planski razvoj Deliblatskog peska – evolucija ciljeva i interesa: 124 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 4. STOJKOVIĆ, Nenad. Mogućnost primene delimičnog premera u strukturno-heterogenim sastojinama: 65 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Damjan Pantić
 5. MALEŠEVIĆ, Boško. Strukturne i proizvodne karakteristike mešovitih šuma lišćara i četinara na području ŠU “Golijska Reka” : 83 lista, ilustr., tabele. – mentor prof. dr. Damjan Pantić

2012

 1. SEKULIĆ, Dalibor. Pristup planskom korišćenju šuma u zaleđu izvorišta Tišča: 97 lista, ilustr. –  mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. PROKIĆ, Snežana. Razvoj ekoloških mreža u Republici Srbiji u kontekstu obezbeđivanja održivog prostornog razvoja: 140 lista, graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević

2011

 1. KANTAR, Branislav. Metodski pristup izradi strateškog plana za Kozaračko šumsko područje: 108 listova, [6] savijenih listova, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 2. POPOVIĆ, Tanja.Polifunkcionalno korišćenje šuma u Šumadijskom šumskom području: 104 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 3. ANĐELIĆ, Uroš. Pomeranje donje granice rasprostiranja jele u pojas bukovih šuma na Goču: 85 lista, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 4. VASIĆ, Vladimir. Sertifikacija i sertifikacioni proces kao doprinos održivom upravljanju šumama: 93 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 5. BAKOVIĆ, Zvonimir M. Sistem gazdovanja šumama u republici Srbiji na primeru topličkog šumsko-privrednog područja i nužnost promena: 108 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 6. TRAJKOVIĆ, Predrag. Stanje, problemi i strateški ciljevi gazdovanja bukovim šumama u Jablaničkom šumskom području: 87 lista, ilustr. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 7. TRKULJA, Predrag. Strukturno – proizvodne karakteristike vještački podignutih sastojina četinara na lokalitetu Dubrava: 92 lista, [93] lista s tablama, ilustr., graf. prikazi. – mentor prof. dr. Milan Medarević
 8. BOROTA, Dragan. Daljinska detekcija i aerofotogrametrija – osnovni principi i mogućnosti primene u inventuri šuma Srbije: 101 list, ilustr.– mentor prof. dr. Damjan Pantić