+

Дигитална визуелизација у пејзажној архитектури

Шифра предмета: МПА1104/3Д
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: нема услова

Развијање вишег нивоа способности за компјутерску визуелизацију и оптимално графичко изражавање, идентификовање и интерпретацију различитих 3Д геометријских форми и њихових односа. Упознавање са принципима фотореалистичног представљања 3Д објеката у карактеристичним пројекцијама и дефинисање њихових геометријских својстава.

Студент је оспособљен да кoристи различите технике за приказивања 3Д модела објеката у сврху финалног презентовања, ради добијања њиховог реалног изгледа у оквиру пејзажно-архитектонске сценографије. Технике оваквог приказивања употребљавају се као замена за тренутно неприступачне технологије које израђују прототипове 3Д модела објеката.  

Перспектива и реституција перспективне слике. Фотографија и уклапање 2Д слика. 3Д модел и сценографија. Врсте и поступци дигиталне визуелизације 3Д модела. Материјализација 3Д модела, текстуре, мапирање и рендеринг модела.

Осветљење и сенка: паралелно и централно осветљење. Извори светлости. Визуелизација 3Д простора: Генерисана слика – рендеринг (фотореалистична слика). Обрада и припрема слике за штампу (дигитална штампа).  Компјутерска анимација 3Д модела. Проширена реалност – Augmented reality (AR). Виртуелна реалност – Virtual reality (VR). Припрема 3Д модела за 3Д штампу.