+

Историја и конзервација у пејзажној архитектури

Шифра предмета: МПА1104/3А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема

Схватање развоја пејзажа, развијање креативног и иновативног размишљања и увођење студената у праксу заштите културног наслеђа у области пејзажне архитектуре.

Разумевање и тумачење пејзажа, успостављање аналитичких вештина и стицање знања за истраживање на пољу заштите, конзервације и управљања историјским и културним наслеђем у складу са савременом теоријом и праксом.

Теоријска настава

Разумевање развоја пејзажа, идеја и филозофије које су покретале промене у пејзажу.

Идентитет пејзажа.

Тумачење пејзажа.

Однос између човека и пејзажа.

Однос између пејзажне архитектуре, архитектуре, уметности и др.

Социолошки, интелектуални и културни контекст.

Модерни концепт пејзажа.

Корисници и њихове потребе.

Покрети у савременој пејзажној архитектури.

Међународне конзерваторске повеље и конвенције.

Методологија и технике у заштити културног наслеђа.

Управљање културним наслеђем.

Практична настава: вежбе-израда елабората

Студенти током семестра раде просторно-историјску анализу једног објекта пејзажне архитектуре, пролазећи кроз процес израде плана обнове од анализе историјских извора, анализе постојећег стања, просторно-пејзажне и урбанистичке анализе, композиционе, стилске и архитектонске анализе, све до формирања програма обнове.