+

Стручна пракса

Шифра предмета: МПА1202
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

Наставници и сарадници учесници на студијама

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 5
Услов: Уписан други семестар студија.

Стицање применљивих, практичних знања и вештина  из области  пејзажне архитектуре како би студенти стекли сопствено практично искуство и оспособили се за рад у пракси.

Повезивање претходно усвојених теоријских знања и вештина са сопственим практичним искуствима студената усвојених кроз практичан рад. Упознавање са управљањем и организовањем послова у пејзажној архитектуру и врстама активности који су еквивалентни мастер академским студијама.

Активно учешће студената у свим фазама: производне праксе, техничко-организационе праксе и радне праксе. Стручна пракса се реализује у оквиру области пејзажне архитектуре а у складу са  специфичностима сваке изборне групе које су студенти претходно изабрали.