+

Аутоматизација процеса лакирања

Шифра предмета: ТМПМ2Ц1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са индустријским поступцима лакирања. Стицање знања о могућностима аутоматизације појединих фаза процеса лакирања. Утврђивање параметара праћења процеса обраде на аутоматским линијама за лакирање.

Оспособљавање студената да после одслушаног курса могу самостално да одлучују о аутоматизацији технолошког процеса површинске обраде у производњи финалних производа од дрвета – производњи намештаја, ентеријера, грађевинске столарије и производа у екстеријеру, те да на основу стечених знања могу самостално да доносе одлуке при одлучивању о инвестиционим улагањима у опрему за аутоматизацију површинске обраде дрвета у индустријским погонима.

Теоријска настава

Увод, индустријске технике лакирања, процеси лакирања и поступци наношења

течних и прашкастих премаза, поступак потапања, ваљања, наливања, лакирање поступком

распршивања, аутоматизација технике лакирања, економски и еколошки аспекти аутоматизације,

концепт аутоматизације и примери уређаја, компоненте аутоматских лакирних уређаја, машине и

роботи за лакирање, техника управљања процесом лакирања, надгледање и регулисање процеса

лакирања, аутоматизација обезбеђивања квалитета, оптимизација процеса лакирања у аутоматским

лакирним линијама, снабдевање премазом у индустријском лакирању, поступци симулације у

технологији лакирања, 3-Д симулација, симулација процеса, карактерисање млаза прскања и слике

прскања, анализа млаза прскања.

Практична настава: Лабораторијско испитивање квалитета лакираних површина (отпорност на

гребање, отпорност на суву и влажну топлоту, испитивање адхезије премаза, испитивање сјаја,

отпорност према деловању различитих хемикалија).