+

Менаџмент малог предузећа

Шифра предмета: ТМПМ7Ц1
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Да студенти стекну сазнања чиме се предузетник бави, како приступити послу и како водити посао.

Добијена сазнања, помоћи ће студентима да науче како да започну нов посао и воде предузеће.

Теоријска настава: 

Увод у менаџмент малог предузећа: Менаџмент малог предузећа и предузетнички менаџмент; Предузетништво-фактор процеса производње; Предузетнички менаџмент и нове економске парадигме; Економски амбијент неопходан за развој малих предузећа и предузетништва; Појам, улога и значај малих предузећа. Функција предузетничког менаџмента: Менаџмент и предузетнички менаџмент; Практична исходишта предузетничког менаџмента. Пословна политика-вештина управљања предузећем: Пословна политика и пословна оријентација предузећа; Пословна политика, стратегија и пословна тактика; Пословна политика и пословна логистика; Креирање и формирање пословне политике; Текућа политика малог предузећа; Развојна политика малог предузећа

Практична настава: 

Обавља се кроз вежбе у учионици и у малим предузећима за прераду дрвета. Стечена сазнања на предавањима се разрађују, анализирају и упоређују са стањем у пракси