+

Славица Петровић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 861
Е-маил: slavica.petrovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 87
Консултације: понедељак, 12.00‒13.00 часова; среда, 11.00‒12.00 часова

Рођена је 11. 11. 1976. године у Крупњу, где је завршила основну школу и гимназију. На Одсек за обраду дрвета на Шумарском факултету Универзитета у Београду се уписала 1995/96. године и на истом дипломирала у јулу 2002. године са просечном оценом 9,29. Магистарски рад одбранила је 22. јуна 2007. године на Шумарском факултету у Београду. Докторску дисертацију под насловом „Тржишни потенцијали и економски ефекти одрживог коришћења дрвних пелета као биогорива у Србији” одбранила је 12. новембра 2014. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновала је 1. марта 2003. године, када је изабрана у звање асистента-приправника на предметима Трговина дрветом и Економика дрвне индустрије. У звање асистента је изабрана 18. јануара 2008. године, а у звање доцента 19. фебруара 2015. године.
Др Славица Петровић је коаутор једног уџбеника и једног практикума. Самостално или са другим ауторима објавила је 30 радова, од чега 2 рада у часописима са SCI листе, 14 радова на међународним конференцијама, 13 радова у водећим домаћим часописима и једно поглавље у монографији. Учествовала је на 10 националних и једном међународном пројекту

Ужа научна област

Трговина дрветом и економика прераде дрвета

Област истраживања

Организација производње у преради дрвета; маркетинг дрвних производа; менаџмент дрвне биомасе; пословне финансије; предузетништво у дрвној индустрији; менаџмент у преради дрвета; менаџмент малог предузећа; тржиште намештаја и производа од дрвета.

Ангажовање у настави

Основне академске студије

Акредитација 2021

  • Организација производње у дрвној индустрији
  • Менаџменнт предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета
  • Производни системи у дрвној индустрији
  • Предузетништво у дрвној индустрији

Акредитација 2013

Мастер академске студије

Акредитација 2021

  • LEAN производња у дрвној индустрији

Акредитација 2013

Одабрани научни радови

Glavonjić B., Vlosky R.P., Borlea G. F., Petrović S. Sretenović P. (2009): „The Wood Products Industry in the Western Balkan Region”, Forest Products Journal Vol. 59, pp. 98‒111, doi: http://dx.doi.org/10.13073/0015-7473-59.10.98, http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Petrovic Slavica&samoar=#.WCo8Txs1jmI

Jelačić D., Oblak L., Petrović S., Moro M., Pirc Barčić A., Ćošić V., Meloska, Ž. (2012): Wood Sector Media Promotion in some South-East European Countries, Drvna industrija 2012, br. 3/12, pp. 195-203, ISSN: 0012-6772, UDK 630*79, doi: 10,5552/drind.2012.1218, Šumarski fakultet Sveučilištva u Zagrebu, Hrvatska, http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Petrovic Slavica&samoar=#.WCo8Txs1jmI