+

Metode gradnje drvetom

Šifra predmeta: TMPM10B1
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:

dr Tatjana Kočetov Mišulić/dr Boško Stevanović

Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Upoznavanje sa potencijalima primene i metodama gradnje drvetom i proizvoda na bazi drveta u graditeljstvu

Sticanje neophodnih znanja za pravilnu primenu drveta u građevinsko-arhitektonskim objektima

Teorijska nastava: 

Istorijat građenja drvetom, Ekološko-održivi i socijalni aspekti gradnje drvetom. Drvena građa za upotrebu u građevinsko-arhitektonskim objektima. Polje primene drveta u arhitektonsko-građevinskim objektima. Metode građenja: gradnja na licu mesta, prefabrikacija elemenata, metode i tehnike montaže objekata od drveta.