+

Oblikovanje proizvoda od drveta

Šifra predmeta: TMPM6A1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Upisane diplomske studije

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa i provere znanja mogu da projektuju proizvode od drveta i da a osnovu stečenih znanja mogu samostalno da oblikuju svoja idejna rešenja prema datim proizvodnim, tržišnim i drugim uslovima.

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: 

koordinatna znanja o oblikovanju proizvoda od drveta i industrijskom dizajnu, faze projektovanja, metodsko oblikovanje, kompleksno oblikovanje, vrste proizvoda od drveta, karakteristike i specifičnosti proizvoda od drveta, proizvodi od drveta i njihova tehnologičnost, proizvodi od savijenog drveta, proizvodi od otpresaka, proizvodi sa tapaciranim elementima, proizvodi od drveta izrađeni na numeričkim mašinama, proizvodi od drveta i njihove završne obrade, montaža i pakovanje proizvoda od drveta;

Praktična nastava :

projektovanje proizvoda od drveta po zadatom projektnom zadatku / Korpusni nameštaj, Skeletni nameštaj, Tapacirani nameštaj, Prezentacija 1 – okovi, Nameštaj od furnirskih ploča, Nameštaj od furnirskih otpresaka, Nameštaj od savijenog drveta, Montažno-demontažni nameštaj;