+

Површинска обрада дрвета у екстеријеру

Шифра предмета: ТМПМ2А2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са материјалима који се примењују у површинској обради дрвета у екстеријеру. Стицање знања о поступцима наношења, одржавања и уклањања премаза на производима од дрвета у екстеријеру. Оцењивање трајности површинске обраде дрвета у условима спољашње средине путем испитивања отпорности лакиране површине на деловање климе.

Оспособљавање студената да после одслушаног курса могу самостално да воде технолошки процес површинске обраде у производњи финалних производа у екстеријеру, те да на основу стечених знања могу самостално да доносе одлуке при одлучивању о избору система површинске обраде и инвестиционим улагањима у опрему за површинску обраду дрвета, како у индустријским погонима, тако и у малим и средњим предузећима.

Теоријска настава: 

Увод, својства дрвета и трајност површинске заштите, производи од дрвета у екстеријеру, weathering дрвета, процес ведеринга, деградација површине, типови премаза за заштиту дрвета у екстеријеру, пенетрирајући премази, филмогени материјали, хемијска средства, обојени премази, лазуре, премази на природној основи, уља, воскови, водоодбојни материјали, водени премази за екстеријер, ватроотпорни премази, начини апликације премаза за екстеријер, специјални системи наношења, одржавање дрвета, уклањање старих премаза, деколорација дрвета и премаза, деградација премаза, грешке обраде, трајност површинске обраде производа у екстеријеру.

Практична настава: 

Испитивање отпорности премаза на деловање климе – стандардни методи, поступак и апаратура, испитивање премаза намењених спољашњој употреби – убрзани поступак, испитивање у коморама, вредновање резултата, одређивање отпорности на деловање ватре, одређивање унутрашњих напрезања.