+

Савремени дрвни производи у градитељству

Шифра предмета: ТМПМ10А2
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Наставници:

др Татјана Кочетов Мишулић/Бошко Стевановић/др Здравко Поповић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: општи услови

Упознавање са савременим производима на бази дрвета и њиховом применом у архитектонско-грађевинским конструкцијама

Стицање знања о новим готовим плочастим и линијским производима на бази дрвета за примену у архитектонско-грађевинским објектима, као и савременим технологијама њихове производње.

Теоријска настава: 

Класификација и намена савремених производа на бази дрвета у градитељству. Плочасти производи: иверице, ОСБ, МДФ, ХДФ, панел плоче, унакрсно лепљено дрво ЦЛТ. Линијски производи на бази дрвета: Ламелирано лепљено дрво, ламелирани лепљени фурнир ЛВЛ, ЛСЛ. ЕН стандарди за испитивање и доказивање техничких својстава. Термички третирано дрво. Примена у конструкцијама, илустрације. База готових производа – префабриката.

Практична настава: 

Испитивање физичких и механичких својстава инженјерских рпоизвода на бази дрвета. Примена ЕН стандарда у одређивању физичких и механичких својстава инженјерских производа на бази дрвета. Испитивање својстава термички третираног дрвета и његова примена у грађевинарству.