+

Немачки језик – језик струке

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

Маша Полило

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов: Знање на CEF нивоу А2

Циљ Немачког језика I/1је обнављање и консолидовање основних језичких структура и вокабулара пређених током претходног школовања и увођење неових лексичких и семантичких јединица језика струке. Раде се све језичке вештине, с акцентом на рецептивним вештинама

Овладавање језичким вештинама на CEF нивоу Б1

Теоријска настава:

Језичке структуре на нивоу Б1. Теме по недељама: Fakultät für Forstwirtschaft, Landschaftsarchitektur, Biomasserezeugung, Laubbäume und Nadelbäume, Fichte, Weißtanne, Rotbuche – Mutter des Waldes,Weißkiefer, Schwarzkiefer, Darrrgewicht, Druckholz, Festigkeit des Holzes, Klimawandel, Maschinen für die Holzbearbeitung, Umweltverschmutzung, Holzfeuchte und Holztrocknung, Erklärung der wichtigsten Blattformen, Aufgaben und Bedeutung des Waldes, Unwetter als erste Anzeichen der Klimakatastrophe, Forstwirtschaft…

Практична  настава:

Увежбавање језичких структура, лексике и језичких вештина на нивоу Б1