+

Дендрологија

Шифра предмета:
Студијски програм: Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 1
Услов: Не постоји

Да студенти науче да детерминишу и међусобно разликују дрвенасте врсте у природним условима, као и њихове еколошке и фенолошке карактеристике

Знања стечена на теренској настави из Дендрологије имају практични зачај и служе као основа за читав низ стручних шумарских дисциплина

Стручна праксасе одржава у шумама у околини Београда, где студенти уче да распознају дрвенасте врсте у њиховом природном амбијенту. Детерминација дрвенастих врста се врши на основу хабитуса, изгледа коре, избојака са листовима, плодова и на основу цветова (за дрвенасте врсте које цветају у мају месецу). Студенти сакупљају хербарски материјал који им служи да детерминацију врста и за учење материје за полагање колоквијума.