+

Реконструкција зелених површина

Шифра предмета: ПА4838А
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Oсновне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Нема услова

Упознавање студената са специфичним методима и посебном технологијом који обезбеђују функционалну обнову старих зелених површина, које су историјски, културолошки и еколошки највредније зелене површине и у којима основни биљни материјал чине репрезентативна стабла дрвећа.

Оспособљавање инжењера пејзажне архитектуре да ефикасно, функционално и на највишем стручном нивоу обнове и приведу функцији најстарије и највредније зелене површине, слободне зоне највише еколошке и историјско-културне вредности.

Теоријска настава

Арборикултурне основе реконструкције зелених површина. Архитектура биљака. Раст и развој дрвећа у урбанизованом простору, избор оптималних метода неговања најстаријег дрвећа, оцењивање и вредновање дрвећа, квантификовање функција дрвећа и утврђивање метода техничких интервенција, инжењерски поступци у неговању старог дрвећа, пракса специјалне дендрохирургије и заштите у арборикултури. Дијагностификовање проблема биљака на зеленим површинама. Вредновање симптома и знакова обољења (опадање листова, одумирање, труљење), утврђивање абнормалности (лист, боја, увенуће), карактеристике коре, цвећа, плодова и семена, појава гала, лишајева, маховина и алги. Приступ дијагностификовању, алати за дијагностификовање, мерење физичког стреса, идентификовање уобичајних проблема украсних биљака: абиотичке – механичке повреде, штете од олуја, хемијске повреде, промене температуре, недостатак нутријената, недостатак земљишта и лоши услова за развој корена, квалитет ваздуха, биотички проблеми. Функционална обнова зелених површина, методе, технике функционалне обнове зелених површина. Контрола раста биљака. Неговање као основ  превенције, поправке и унапређења функционалног стања биљака, инжењерски поступци у неговању старог дрвећа, практична специјална дендрохирургија и заштита у арборикултури, утврђивање стабилности конструкције стабала, функционално анкерисање, заштита од грома. Заштита рана и шупљина, карактеристике стабло-рана, чишћење и обликовање рана, затварање рана, замена изгубљене и покидане коре.

Практична настава: Други облици наставе

Групна израда семинарског рада/пројекта реконструкције зелене површине, јавна одбрана семинарског рада.