+

Француски језик

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:

Сандра А.Илић Ђорђевић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 4
Услов: Основни или средњи ниво учења француског језика

усвајање граматике и стручне терминологије

могућност коришћења стручне литературе на француском језику

  • Теоријска настава Граматика, стручни текстови
  • Практична настава:Конверзација
  • Други облици наставе – лабораторијске вежбе