+

Пројектовање елемената за опремање ентеријера

Шифра предмета: ТМП36Б1
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 6
Услов: Уписана трећа година студија

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу самостално да пројектују елементе ентеријера за опремање простора који су произведени у серијској – индустријској производњи или појединачној – занатској.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Увод у пројектовање елемената ентеријера – терминологија и правци, Елементи у стамбеним просторима / одлагање ствари – отворени системи, Елементи у стамбеним просторима / одлагање ствари – затворени системи, Елементи у стамбеним просторима / кухиња, Елементи у стамбеним просторима / облагање површина, Елементи у стамбеним просторима / врата и прозори, Студија случаја- елементи ентеријера у стамбеним просторима, Елементи у јавним просторима / продајни простори , Елементи у јавним просторима / радни простори, Елементи у јавним просторима / услужни простори, Мултифункционални елементи ентеријера, Студија случаја- елементи ентеријера у јавним просторима;

Практична настава– студио: Пројектни задатак , Стамбени простори / полице, Стамбени простори / уградни плакари, Стамбени простори / кухиња, Стамбени простори / подови и зидови, Стамбени простори / врата и прозори, Презентација 1 – елементи ентеријера, Продајни простори / излагање, Радни простори / канцеларија, Услужни простори / ресторан, Услужни простори / хотел, Презентација 2- ауторско дело