+

Пројектовање намештаја и производа од дрвета

Шифра предмета: ТМП3521
Студијски програм: Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Уписана трећа година студија

Оспособљавање студената да после одслушаног курса и провере знања могу да самостално израђују пројекте намештаја и обликују идејна решења према датим производним и тржишним условима.

У потпуности испуњен постављени циљ предмета

Теоријска настава: Намештај у контексту развоја  архитектуре и друштва, Класификација и карактеристике намештаја, Типологија облика, димензионисање и просторна организација, Намештај у стамбеним објектима: предсобље, дневна соба, Намештај у стамбеним објектима: кухиња / трпезарија, Намештај у стамбеним објектима:  спаваћа  соба / деција соба, Намештај у стамбеним објектима: простори за одрзавање хигијене, помоћне просторије и отворене просторе, Студија случаја – окови у намештају, Намештај у јавним објектима / пословни простори, Намештај у јавним објектима / продајни простори, хотели, ресторани, Намештај у јавним објектима / сколе, болнице, биоскопи, позоришта, Материјализација, завршне обраде / кодекси у пројектовању, Студија случаја – компанија   

Практична настава– студио: Типови цртежа / размера, Пројектни задатак и технички опис, Антропометрија и ергономија, Намештај у стамбеним објектима: предсобље, дневна соба, Намештај у стамбеним објектима: кухиња / трпезарија, Намештај у стамбеним објектима:  спаваћа  соба / дечија соба, Презентација 1 – окови, Намештај у стамбеним објектима: простори за одржавање хигијене, Намештај у јавним објектима / пословни простори, Намештај у јавним објектима / продајни простори, Намештај у јавним објектима / школе, Презентација 2 – компанија