+

Арборетум

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О АРБОРЕТУМУ

Природно добро “ Арборетум Шумарског факултета“ Универзитета у Београду представља зелену површину са специфичном наменом и изузетну ботаничку и пејзажно-архитектонску вредност, и споменик природе флористичког карактера, подигнут на ободу ужег градског језгра.

Због својих изузетних вредности 2011. године је проглашен за заштићено природно подручје III категорије као заштићено природно подручје локалног карактера.

Његов географски положај, еколошке карактеристике заступљених представника дрвенастих и жбунастих врста и унутарврсних таксона, концепција поља, парцела, травњака, стаза, алеја и парковског мобилијара, обезбеђују обиље грађе за стварање научних и стручних студија о Арборетуму.

Арборетуми (арбор, м., лат. – дрво) имају , превасходно, инструктивну и едукативну функцију, и намењени су, како научним и стручним круговима, тако и широј јавности и заинтересованим грађанима. Ово су посебно формирани, мањи или већи заштићени антропогени простори са богатим колекцијама дрвећа и жбуња, пореклом са различитих природних станишта и географских подручја, који служе, пре свега, у сврху спровођења научно-истраживачког рада и образовања, као и заштите угрожених врста и очувању генофонда дрвенастих и жбунастих врста. За разлику од већег броја ботаничких башта, које су интензивно неговане, арборетуми су, често, екстензивно неговани простори, са тежњом ка што већем подражавању природних услова шумских заједница.

Арборетум, са преосталом окућницом Факултета, смештен је на северозападној падини Кошутњака, изнад леве обале Топчидерске реке, на надморској висини 110-125 м. Географске координате су: 44˚48 ́ источне географске дужине и 20˚ 28 ́ северне географске ширине. Арборетум заузима површину око 3,5 хектара.

Флористичка разноврсност Арборетума се огледа у великој заступљености егзота, аутохтоних и алохтоних дрвенастих и жбунастих врста. Биљни фонд обухвата око 200 дрвенастих врста, подврста, хибрида и култивара, представљених са око 1.500 примерака. Тако разноврстан биофонд, распоређен, по систематској припадности, на повезаним целинама (пољима и парцелама), чини овај Споменик природе изузетно атрактивним.

 

ДОКУМЕНТА