+

02.02.2018 UNIVERZITET U BEOGRADU – ŠUMARSKI FAKULTET NASTAVNA BAZA „GOČ“ LICITACIONA PRODAJA

02/02/18

PREDMET LICITACIJE: TRUPCI JELE
DATUM ODRŽAVANJA: 09.02.2018. GODINE

Javni poziv lager 50 [word]
Obrazac ponude za lager 50 [word]
Ugovor za lager 50 [word]