+

Александар Дедић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 841
Е-маил: aleksandar.dedic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 44б
Консултације: после предавања

Др Александар Дедић објавио је сам или са сарадницима 89 радова, од чега више од 38 научних радова са рецензијом објављених у научним или стручним часописима, при чему је 13 радова у часописима са SCI листе. 36 радова саопштенo на међународним конгресима, од чега два по позиву, a 15 радова саопштено је на конференцијама националног значаја. Сам или са коауторима објaвио је: четири стручне књиге, једно поглављe и један рад у монографији. Цитираност (према Google Scholar) износи 71, h-index је 4 и i10-index је 2. Учесник више од 10 и коруководилац једног пројекта које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (раније Југославије и СЦГ). Коаутор је два техничка решења и аутор патента, као и више извештаја, студија, пројеката и стручних радова за потребе домаће привреде.
1991. године: Награда за најбољег студента на петој (завршној) години студија (просек 9,4).
2000‒2001. године: Међународна DAAD стипендија, рад у чувеној Молијеровој лабораторији, коју је у то време водио prof. dr K.E. Militzer, на изради завршног експерименталног дела доктората, Машински факултет Техничког универзитета у Дрездену, Немачка.
2003. године: Положен стручни испит за пројектовање у машинској струци.
2007‒2009. године: Члан Управног одбора Друштва за процесну технику, Савез машинских и електротехничких инжењера Србије.
2007. године и даље: Члан Стручних и Организационих одбора Међународног конгреса о процесној индустрији PROCESING.
2007. године и даље: Председавања на Међународном конгресу о процесној индустрији, PROCESING.
Члан је: SMEITS, KGH и Друштвa за процесну технику Србије.

Ужа научна област

Машинско инжењерство процесне технике.

Област истраживања

  • Пренос топлоте и супстанције са применом на индустријске процесе сушења дрвета и других материјала;
  • Употреба биомасе у енергетске сврхе;
  • Моделирање производних и енергетских процеса. Енергетска ефекасност;
  • Аутоматизација производње применом пнеуматике и хидраулике.

Одабрани научни радови

⦁ Dedić A., Mujumdar A., Voronjec D.: A three dimensional model for heat and mass transfer in convective wood drying, Drying Technology, Vol. 21, No 1, 2003, pp.1‒15.
⦁ Dedić A., Petrović A., Nešić M.: Modelling the Process of Desorption of Water in Oak (Quercus Robur) Wood, Holzforschung, Vol. 58, 2004, pp. 268‒273.
⦁ Dedić A., Zlatanović М.: Some aspects and comparisons of microwave drying of beech and fir wood, Holz- als Roh und Werkstoff, Vol. 59, 2001, pp. 246‒249.
⦁ Dedić A.: Modelling of coupled heat and mass transfer during convective drying of wood, Drying Technology, Vol. 20, No 6, 2002, pp.1299‒1301.
⦁ Dedić А.: A Calculation Method of Obtaining Desorption Isotherms of Beech (Fagus moesiaca) Wood, Drying Technology, Vol. 15, No.10, 1997, pp.2557‒2564.
⦁ Dedić A.: Convective Heat and Mass Transfer in Moisture Desorption of Oak Wood by Introducing Characteristics Transfer Coefficients, Drying Technology, Vol. 18, No.7, 2000, pp. 1617‒1627.
⦁ Dedić A: Determination of Coefficients in the Analytical Solution of Coupled Differential Equations of Heat and Mass Transfer During Convective Drying of Heat-treated Wood, Journal of Porous Media, Volume 15, Issue 1, 2012, pp.75‒82.
⦁ Petrovi} A., Bala} M., Jovovi} A., Dedi} A.: Oblique nozzle loaded by the torque moment – stress state in the cylindrical shells on the pressure vessel, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Journal of Mechanical Engineering Science,Vol. 226, Issue 3, 2012, pp. 567‒575.
⦁ Salemović D., Dedić A., Ćuprić N.: A mathematical model and simulation of the drying process of thin layers of potatoes in a conveyor-belt dryer, Thermal Science, Vol. 19, Issue 3, 2015, pp. 1107‒1118.
⦁ Дедић А., Генић С.: Моделирање спрегнутог процеса преноса топлоте и супстанције приликом конвективног сушења капиларно порозних анизотропних материјала, Машински факултет, Универзитет у Београду, 2015.
Линк: http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Dedic Aleksandar Dj&samoar=#.WCdWu018iUk