+

Машинство са индустријском енергетиком

Шифра предмета:
Студијски програм: Teхнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне академске (I степен)
Сарадници:
Статус предмета:
Број ESPB: 6
Услов: Одслушани предмети: Математика, Физика, Техничка механика. Долазак на предавања и вежбе

Примена теоретских знања из техничке термодинамике, хидраулике и пнеуматике, елемената машина и уређаја у пракси.

Препознавање енергетских уређаја и делова машина у индустрији прераде дрвета, упознавање са њиховом наменом, правилним функционисањем и одржавањем.

Котловско постројење са пратећом опремом. Компресорска станица са разводом компримованог ваздуха. Хидраулика и пнеуматика код машина за прераду дрвета. Елементи машина и уређаја у преради дрвета.