+

Dušan Stojnić

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 832
E-mail: dusan.stojnic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 62
Konsultacije: ponedeljak, 10‒12 časova; sreda 08-10 časova

Dušan M. Stojnić, doktor biotehničkih nauka – oblast šumarstvo, rođen je 16.06.1986. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je 2010. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na Odseku za šumarstvo. Iste godine upisao je master studije na modulu Korišćenje šumskih i lovnih resursa, a master rad na temu „Vitoperenje i proširenje kolovoza šumskog puta u krivinama malog poluprečnika“ odbranio je 2012. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Primena višekriterijumskog odlučivanja u planiranju mreže šumskih puteva u šumama posebne namene“ odbranio je 2019. godine na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu.

Radni odnos zasnovao je 2011. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao saradnik u nastavi. U zvanje asistenta izabran je 2013. godine, a u zvanje asistenta sa doktoratom izabran je 2019. godine. Dr Dušan Stojnić angažovan je na predmetima Šumska transportna sredstva, na osnovnim studijama, i Otvaranje šuma i Šumsko građevinarstvo, na master studijama.

U dosadašnjem radu objavio je preko 30 stručnih i naučnih radova iz oblasti korišćenja šumskih i lovnih resursa, od čega 4 rada iz kategorije M23.

Kao član istraživačkog tima učestvovao je u realizaciji većeg broja naučno-istraživačkih i razvojnih projekata iz oblasti šumarstva, a kao odgovorni projektant izradio je brojne projekte izgradnje i rekonstrukcije šumskih puteva i mostova na šumskim putevima za potrebe nastavnih baza Šumarskog fakulteta, javnih preduzeća i udruženja šumovlasnika. Od strane Šumarskog fakulteta od 2015. godine redovno je angažovan kao nadzorni organ pri gradnji i rekonstrukciji šumskih puteva.

Dr Dušan Stojnić aktivno učestvuje u radnim telima Šumarskog fakulteta, a od 2018. godine član je Saveta Šumarskog fakulteta.

Oblast istraživanja

Šumska transportna sredstva, otvaranje šuma, šumsko građevinarstvo.

Odabrani naučni radovi

  1. Stojnić, D., Danilović, M., Vojvodić, P., Ćirović, V. (2019). Mogućnost primene laserskog daljinomera pri projektovanju šumskih puteva. Šumarstvo 1-2(2019): 207-2018
  2. Dražić, S., Danilović, M., Stojnić, D., Blagojević, V., Lučić, R. (2018). Openness of Forests and Forest Land in the Bosnia and Herzegovina Entity Republic of Srpska, Šumarski list, No. 3-4: 183-195
  3. Stojnić, D., Danilović, M., Dražić, S. (2017). Inventura i izrada katastra primarne mreže šumskih puteva, Šumarstvo, No. 3-4: 199-212
  4. Stefanović, B., Stojnić, D., Danilović, M. (2016). Multi-criteria forest road network planning in fire-prone environment: a case study in Serbia, Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 59, No. 5: 911-926, http://dx.doi.org/10.1080/09640568.2015.1045971
  5. Stojnić, D., Danilović, M., Zlatanović, M. (2016). Mogućnost primene mrežne analize za određivanje najkraćeg puta i vremena prevoza drveta kamionima – studija slučaja Majdanpečke domene, Šumarstvo, No. 3-4: 129-139
  6. Gačić, D.P., Danilović, M., Gačić, J., Stojnić, D. (2015). Effects of roads and railways on large game in the Belgrade area: A case-study of nine municipalities. Fresenius Environmental Bulletin, Volume 24, No. 4, pp. 1310-1317.
  7. Danilović, M., Kosovski, M., Gačić, D., Stojnić, D., Antonić, S. (2015). Damage to residual trees and regeneration during felling and timber extraction in mixed and pure beech stands, Šumarski list, 5-6
  8. Stojnić, D., Janić, M., Zlatanović, M, Stefanović, B. (2015). Impact of vehicle movement simulation on the size of forest road traveled way widening in small radius curves, Bulletin of the Faculty of Forestry, Special issue on the occasion of the international symposium „Forest engineering of Southeast Europe – state and challenges“, pg. 131-140. DOI: 10.2298/GSF15S1131S
  9. Stojnić, D., Zlatanović, M. (2015). Tehnika mrežnog planiranja u upravljanju projektima šumskog putnog inženjerstva (Network planning technique in forest road engineering project management), Šumarstvo, No. 3: 133-142
  10. Danilović, M., Stojnić, D. (2014): Ocena stanja mreže šumskih puteva kao osnov za izradu programa otvaranja gazdinskih jedinica (Assessment of the state of a forest road network as a basis for making a program of forest management unit opening). Glasnik Šumarskog fakulteta 110, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (59-72), DOI:10.2298/GSF1410059D