+

Oптимизација шумске путне инфраструктуре

Шифра предмета: ДМ1.5121Б
Студијски програм: Шумарство - Подмодул 1.5. - Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне
Врста и ниво студија: Докторске студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Стицање теоретског и практичног знања из области оптимизације примарне и секундарне мреже шумских путева употребом савремених метода оптимизације.

Студент докторских студија  биће оспособљен да се баве решавањем проблема везаних за планирање и оптимизацију мреже шумских путева.

Планирање мреже шумских путева, Програм отварања шумских подручја, Дефинисање рељефних подручја као основа за планирање шумске путне инфраструктуре, Оптимизација примарне и секундарне мреже шумских путева са техничко-технолошког, економског, еколошког, социјалног и естетског критеријума, Класична и релативна отвореност шума, Оптимизација мреже шумских путева у шумама посебне намене, Оптимизација шумске противпожарне инфраструктуре, Примена савремених метода у отварању шума базираних на ГИС-у, ДМТ-у, 3Д моделу терена, сателитским снимцима, Употреба савремених метода и софтвера за пројектовање путева, Оптимизација мреже шумских путева у циљу транспорта дрвета шумским жичарама, Планирање коридора шумских жичара, Примена савремених софтвера у отварању шума шумским жичарама, Оптимизација процеса привлачења дрвних сортимената шумским жичарама, Методе операционих истраживања, Постављање математичког задартка, Функција циља, Функције ограничења, Дуалност проблема, Симплекс метода, Транспортне методе, почетно решење (Метода северозападног угла, Метода минималне цене) и методе оптимизације (МОДИ метода и Форд-Фулкерсонова метода), Методе масовног опслуживања.