+

Stručna praksa, volonterski rad đaka i građana

RADNE AKCIJE U ARBORETUMU 2014. – Godinama unazad praktikujemo permanentno uključivanje studenata u rad Arboretuma tokom trajanja vežbi, praktične i terenske nastave iz stručnih predmeta i odvijanje volonterskog rada studenata Šumarskog fakulteta.


DIF 2015. – 27.04.2015. – Volonterska akcija zaposlenih u Arboretumu na uređenju okućnice Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, u saradnji sa studentima pomenutog fakulteta.


 

Volonterski rad zaposlenih u Arborterumu