+

Стручна пракса, волонтерски рад ђака и грађана

РАДНЕ АКЦИЈЕ У АРБОРЕТУМУ 2014. – Годинама уназад практикујемо перманентно укључивање студената у рад Арборетума током трајања вежби, практичне и теренске наставе из стручних предмета и одвијање волонтерског рада студената Шумарског факултета.


ДИФ 2015. – 27.04.2015. – Волонтерска акција запослених у Арборетуму на уређењу окућнице Факултета спорта и физичког васпитања, у сарадњи са студентима поменутог факултета.


 

ДЕЦЕМБАР 2015. – Уређење хола поводом прославе дана Факултета


ПРОЛЕЋЕ 2017. – Волентерски рад запослених у Арборетуму у згради Ректората Универзитета у Београду


 

ОКТОБАР 2021. ГОДИНЕ – редовно извођење практичне наставе ученика II и III разреда Техничке школе „Дрво арт“ из Београда, образовног профила техничар за пејзажну архитектуру.