+

Grozdana Gajić

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 944
E-mail: grozdana.gajic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: utorak, 12‒14 časova

Obrazovanje: Diplomirala na Šumarskom fakultetu, Odsek za zaštitu od erozije i uređenje bujica, 1986. godine. Magistrirala 1994. godine. Doktorirala 2000. godine i stekla zvanje doktor biotehničkih nauka, oblast Zaštita zemljišta od erozije.

Profesionalne aktivnosti: 1986 godine nastavnik u srednjoj Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju; 1993. polaže stručni ispit iz oblasti Vodoprivrede erozionih područja; Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu radi od 1990. kao stručni saradnik; 1994. asistent; 2001. docent; 2006. vanredni profesor; 2011. godine redovni profesor, za užu naučnu oblast Erozija i konzervacija zemljišta i voda.

Oblast istraživanja: Fizička svojstva zemljišta i korelativna veza sa erozionim procesima; unutrašnja erozija; fizika zemljišta šumskih ekosistema; konsolidacija i stabilizacija erozijom ugroženog zemljišta; stabilnost kosina; sanacija klizišta; zaštita, rekultivacija i revitalizacija; sistemska istraživanja i matematičko modeliranje.

Učešće u naučnim i stručnim telima: Bila je član: Stručnog saveta JP Elektroprivreda Srbije (2001‒2009); Ekspertske radne grupe za učestvovanje u aktivnostima pristupanja Srbuje procesu ratifikacije Konvencije UN o borbi protiv dezertifikacije; Saveta Fakulteta (2002‒2004), zamenik predsednika Saveta (2004‒2006), predsednik Komisije za izdavačku delatnost Fakulteta (2004‒2008), sekretar Katedre za protiverozionu geotehniku (1997‒2007); generalni sekretar Udruženja univerzitetskih profesora i naučnika Srbije (2007‒2011).
Član je: World Association of Soil water consrvation, Društvo inženjera i tehničara Srbije, Udruženje bujičara Srbije.

Učestvovala je u organizaciji više naučnih i stručnih skupova kao član organizacionog i programskog odbora. Organizovala je izložbe „Viminacijum dragulj svetske kulturne baštine, a naš”, i tribine „Dragulji civilizacija u razotkrivanju ‒ Viminacijum” (2011).

Laureat je povelje „Prof. dr Vojislav K. Stojanović” (2009), UPNS.

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Master studije

Doktorske studije

Odabrani naučni radovi

⦁ S.Vujić, I.Miljanović, S.Maksimović, A. Milutinović, T.Benović, M.Hudej, B.Dimitrijević, V.Čebašek, G.Gajić, (2010): „Optimal dynamic management of exploitation life of the mining machinery: Models with undefined interval“, Journal of Mining Science, ISSN: 1062-7391, Vol. 45, No. 4, July-August 2010, 425-430, ISSN: 1062-7391. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10913-010-0053-2
⦁ S.Vujić, I.Miljanović, S.Boševski, K.Kasaš, A. Milutinović, N.Gojković, M.Josipović Pejović, B. Dimitrijević, G.Gajić, V.Čebašek, (2010): „Optimal dynamic management of exploitation life of the mining machinery: Models with limited duration“, Journal of Mining Science ISSN: 1062-7391, Vol. 46, No.5, September-October 2010, 554-560, ISSN: 1062-7391. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10913-010-0069-7
⦁ Vujic, I.Miljanovic, A.Milutinovic, K.Kasas, G.Gajic, A.Petrovski, M.Josipovic Pejovic, B.Dimitrijevic, P. Pavlovic, (20===): „Fuzzy linear model of production optimization of mining systems with multiple entities“, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, University of Science and Technology Beijing, PR China, ISSN: 1005-8850, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84857266539&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s
⦁ Đeković,V., Anđelković,A., Milošević,N., Gajić,G., Janić,M., (2013): „Effect of reservoir on floodwave transformation“ Carpathian Journal of Earth and Enviromental Sciences, Volume 8, Issue 2, 2013, Pages 107-112, ISSN: 18424090, https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84878207754&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s
⦁ Petrović B., Vujić S., Čebsšek V., Gajić G., Ignjatović D. (2016): „Predictive analysis of slope stability of internal dumps in Tamnava-West field mine after flooding“ JOURNAL OF MINING SCIENCE, (2016), vol. 52 br. 1, str. 110-114 ISSN: 1573-8736, http://link.springer.com/article/10.1134%2FS1062739116010186
⦁ S.Vujić, G.Gajić, et al (2006): „Selektivno otkopavanje i odlaganje otkrivke u funkciji rekultivacije površinskih kopova uglja“, urednik prof. dr S. Vujić. Izdavači: Univerzitet u Beogradu – Rudarski i geološki fakultet; Elektroprivreda Srbije; Akademija inženjerskih nauka Srbije. CIP-622.271.4:626.877; ISBN 86-903489-9-9 (AINS) Jalovišta-rekultivacija; COBISS.SR-ID 135894028, monografija
⦁ G.Gajić, (2007): „Land degraded as result of open-cast mining“ Balkanmine 2007, 2nd balkan Mining Congress, 10.-13. Septembe 2007, Book of Procedings, pp 433-440, 622(082); 553(497)(082); ISBN 978-86-87035-00-3 (AISS); COBISS.SR-ID 142110732
⦁ G.Gajić (2002):“Analiysis of slope stability in erosive regions under beech coppice forests”, International Year of Mountainous conference, Natural and Socio-economic Effects of Erosion Control in Mountainous Regions, Organizeers: Facuulty of Forestry, Belgrade University, World Association of Soil and Water Conservation, Center for Ecology and Sustainable Development, Belgrade/Vrujci Spa, Yugoslavia, s 54-60.
⦁ G.Gajić, T.Todorović, S.Maksimović A.Čanak-Nedić (2003): “Analiza uzročnika unutrašnje erozionih procesa u funkciji rekultivacije površinskih kopova”, III Međunarodna konferencija o mineralnim sirovinama, njihovoj eksploataciji, keramičarskoj i opekarskoj proizvodnji, Kanjiža, zbornik radova, str. 175-182, CIP 553.61(063) (082), 622.361(063) (082), 666.3/.7(063) (082), ISBN 86-7352-111-4.
⦁ G.Gajić, (2005): „Model rekultivacije degradiranih zemljišta kod površinske eksploatacije“ časopis: Glasnik Šumarskog Fakulteta, Univerziteta u Banjoj Luci, 2005, br.4, ISSN 1512-956X, str. 65-76, UDK: 662.64/64