+

Запослени

Наставна БАЗА „ГОЧ”

Сектор стручних и техничких послова
1 Ревирни инжењер Бајић Т. Борислав
2 Реф. заштите на раду и ППЗ Раковић П. Раденко
3 Рецепционер и одрж.рибњака Дубравац М. Милош
4 Радник на одрж. котларнице и др. обј. Жупањац М. Горан
5 Котлар Жупањац С. Милан
6 Чувар шума Драгањац С. Миломир
7 Погонски и материјални књигов. Ерић Р. Данијела

 

Сектор за шуме и шумарство
1 Управник СРП „Гоч-Гвоздац“ Јовановић Н. Славко
2 Управник НБ „Гоч“ Чукановић Р. Игор
3 Пословођа, чувар шумског реона Букара Р. Зоран
4 Ђурић В. Рајко
5 Жупањац М. Зоран
6 Пантелић М. Миленко
8 Ревирни инж. и управн. ловишта Петровић Милан
9 Радник у НБ-гајење,уређ.зашт.шума Лазовић Б. Јеленко
10 Радник у НБ–у шумској произв. Милашиновић Стаменко
11 Радник у расаднику и стакленику Пантелић З. Гордана
12 Секач – моториста Павловић Б. Славиша
13 Вукомановић Д. Предраг
14 Жупањац Г. Никола
15 Милосављевић Радован
16 Помоћник секача – мотористе Жупањац М. Горан
17 Цвијовић М. Урош
18 Лазовић Б. Јован
19 Драгањац Х. Момир
20 Драгањац Светислав
21 Жупањац Милан
22 Тракториста Бачевић Д. Груица
23 Жарковић М. Љубиша
24 Ивковић Д. Младен
25 Чувар СРП „Гоч-Гвоздац“ Виторовић П. Милош

 

Сектор примарне прераде дрвета
26 Чувар СРП „Гоч-Гвоздац“ Виторовић П. Милош

 

Сектор механизације, транспорта, одржавања и грађевинске оперативе
27 Руководилац механизац. и транс Виторовић П. Милош
28 Возач Вукомановић Р. Горан
29 Жупањац Д. Десимир
30 Раковић П. Радован

 

Смештај исхрана студената и туристичко-угоститељски центар „Пирамида”
31 Магационер прех.пр. и рез.дел. Драгањац С. Јовица
32 Кувар Марковић Миодраг
33 Помоћник кувара Илић Гордана
34 Конобар Павловић К. Зоран
35 Савић В. Иван
36 Лазаревић Славиша
37 Рецепционер Обрадовић М. Рајко
38 Спремачица Раденковић Радунка
39 Кувар Митровић Данило
40 Помоћни кувар Чангелић Ненад