+

Запослени

Наставна БАЗА „ГОЧ”

Сектор стручних и техничких послова
1 Ревирни инжењер Бајић Т. Борислав
2 Реф. заштите на раду и ППЗ Раковић П. Раденко
3 Радник на одрж. котларнице и др. обј. Жупањац М. Горан
4 Котлар Жупањац С. Милан
5 Чувар шума Драгањац С. Миломир
6 Погонски и материјални књигов. Ерић Р. Данијела
7 Погонски и материјални књигов. Алексић П. Славица

 

Сектор за шуме и шумарство
1 Управник СРП „Гоч-Гвоздац“ Јовановић Н. Славко
2 Управник НБ „Гоч“ Чукановић Р. Игор
3 Пословођа, чувар шумског реона Букара Р. Зоран
4 Ђурић В. Рајко
5 Жупањац М. Зоран
6 Ревирни инж. и управн. ловишта Петровић Милан
7 Радник у НБ-гајење,уређ.зашт.шума Лазовић Б. Јеленко
8 Радник у расаднику и стакленику Пантелић З. Гордана
9 Секач – моториста Павловић Б. Славиша
10 Вукомановић Д. Предраг
11 Милосављевић Радован
12 Помоћник секача – мотористе Жупањац М. Горан
13 Цвијовић М. Урош
14 Лазовић Б. Јован
15 Драгањац Х. Момир
16 Драгањац Светислав
17 Тракториста Бачевић Д. Груица
18 Жарковић М. Љубиша
19 Ивковић Д. Младен
20 Чувар СРП „Гоч-Гвоздац“  

 

Сектор примарне прераде дрвета
21 Пословођа СРП „Гоч-Гвоздац“ Раковић Раденко

 

Сектор механизације, транспорта, одржавања и грађевинске оперативе
22 Руководилац механизац. и транс Рацић Мирослав
23 Возач Вукомановић Р. Горан
24 Жупањац Д. Десимир
25 Раковић П. Радован

 

Смештај исхрана студената и туристичко-угоститељски центар „Пирамида”
26 Магационер прех.пр. и рез.дел. Драгањац С. Јовица
27 Кувар Марковић Миодраг
28 Помоћник кувара Илић Гордана
29 Конобар Павловић К. Зоран
30 Савић В. Иван
31 Лазаревић Славиша
32 Рецепционер Обрадовић М. Рајко
33 Спремачица Раденковић Радунка
34 Кувар Митровић Данило
35 Помоћни кувар Чангелић Ненад