+

Запослени

Наставна БАЗА „ГОЧ”

Сектор стручних и техничких послова
1. Ревирни инжењер Бајић Т. Борислав
3. Реф. заштите на раду и ППЗ Раковић П. Раденко
4. Радник на одрж. котларнице и др. обј. Жупањац М. Горан
5. Котлар Жупањац С. Милан
6. Чувар шума Драгањац С. Миломир
7. Чувар шума Цвијовић М. Урош
8. Погонски и материјални књигов. Ерић Р. Данијела
9. Погонски и материјални књигов. Алексић П. Славица
10. Погонски и материјални књигов. Обреновић С. Иванка
11. Спремачица Понорац В. Биљана

 

Сектор за шуме и шумарство
1. Управник СРП „Гоч-Гвоздац“ Букара Р. Зоран
2. Управник НБ „Гоч“ Чукановић Р. Игор
3. Управник СРП „Гоч-Гвоздац“ Златковић М. Мирјана
4. Пословођа, чувар шумског реона Жупањац М. Зоран
5. Обреновић М. Драган
6. Павловић Раде
7. Ревирни инж. и управн. ловишта Петровић Милан
8. Секач – моториста Павловић Б. Славиша
9. Вукомановић Д. Предраг
0. Милосављевић Радован
11. Зарић С. Драган
12. Павловић С. Родољуб
13. Драгањац Х. Момир
14. Помоћник секача – мотористе Жупањац М. Горан
15. Лазовић Б. Јеленко
16. Лазовић Б. Јован
17. Живановић Д. Станиша
18. Тракториста Бачевић Д. Груица
19. Ивковић Д. Младен
20. Обреновић Р. Славиша
21. Жупањац Ј. Душан
22.

Mилојчевић В. Урош

23. Варевац Ненад
24. Помоћник трактористе Цвијовић Ђорђе

 

Сектор примарне прераде дрвета
     

 

Сектор механизације, транспорта, одржавања и грађевинске оперативе
25. Руководилац механизац. и транс Вукомановић Р. Горан
26. Возач Раковић П. Радован
28. Руковалац Механизације Крсмановић Марко

 

Смештај исхрана студената и туристичко-угоститељски центар „Пирамида”
29. Магационер прех.пр. и рез.дел. Драгањац С. Јовица
30. Рецепционар Марковић Александра
31. Главни кувар Марија Ђ. Радовановић
35. Конобар Лазаревић Славиша
36. Павловић К. Зоран
37. Савић В. Иван
39. Спремачица Илић Гордана
40. Спремачица Раденковић Радунка