+

Запослени

Наставна БАЗА „ГОЧ”

Сектор стручних и техничких послова
1. Ревирни инжењер Бајић Т. Борислав
2. Ревирни инжењер Танацковић М. Мирослав
3. Реф. заштите на раду и ППЗ Раковић П. Раденко
4. Радник на одрж. котларнице и др. обј. Жупањац М. Горан
5. Котлар Жупањац С. Милан
6. Чувар шума Драгањац С. Миломир
7. Чувар шума Цвијовић М. Урош
8. Погонски и материјални књигов. Ерић Р. Данијела
9. Погонски и материјални књигов. Алексић П. Славица
10. Погонски и материјални књигов. Обреновић С. Иванка
11. Спремачица Понорац В. Биљана

 

Сектор за шуме и шумарство
1. Управник СРП „Гоч-Гвоздац“ Јовановић Н. Славко
2. Управник НБ „Гоч“ Чукановић Р. Игор
3. Пословођа, чувар шумског реона Обреновић М. Драган
4. Жупањац М. Зоран
5. Ревирни инж. и управн. ловишта Петровић Милан
6. Секач – моториста Павловић Б. Славиша
7. Вукомановић Д. Предраг
8. Милосављевић Радован
9. Павловић Раде
10. Зарић С. Драган
11. Павловић С. Родољуб
12. Помоћник секача – мотористе Жупањац М. Горан
13. Лазовић Б. Јеленко
14. Лазовић Б. Јован
15. Драгањац Х. Момир
16. Драгањац Светислав
17. Тракториста Бачевић Д. Груица
18. Ивковић Д. Младен
19. Обреновић Р. Славиша
20. Жупањац Ј. Душан
21. Варевац Ненад
22. Помоћник трактористе Цвијовић Ђорђе
23. Помоћник трактористе Марковић Д. Радиша
24. Чувар СРП „Гоч-Гвоздац“ Букара П. Зоран

 

Сектор примарне прераде дрвета
     

 

Сектор механизације, транспорта, одржавања и грађевинске оперативе
25. Руководилац механизац. и транс Вукомановић Р. Горан
26. Возач Жупањац Д. Десимир
27. Раковић П. Радован
28. Руковалац Механизације Крсмановић Марко

 

Смештај исхрана студената и туристичко-угоститељски центар „Пирамида”
29. Магационер прех.пр. и рез.дел. Драгањац С. Јовица
30. Рецепционар Марковић Александра
31. Главни кувар Чингелић Ненад
32. Помоћник кувара Узелац Владимир
33. Коматовић Јовица
34. Токалић Зденка
35. Конобар Лазаревић Славиша
36. Павловић К. Зоран
37. Савић В. Иван
38. Петровић М. Слађана
39. Спремачица Илић Гордана
40. Спремачица Раденковић Радунка