+

Актуелни пројекти

Истраживање фауне ретких и заштићених врста инсеката у Специјалном резервату природе ’’Гоч – Гвоздац’’
у циљу њихове заштите и едукације јавности о значају који имају за очување биодиверзитета

а

Инсекти су засигурно најбројнија и најразноврснија група животиња у Специјалном резервату и без њих резерват какав данас познајемо не бих постојао. Још увек се не може рећи да је њихова фауна у њему довољно проучена. Зато је уз помоћ Министарста заштите животне средине Републике Србије у току 2023. године започет пројекат који има за циљ евиденцију инсекатских врста у Специјалном резервату и заштиту оних које су ретке, угрожене и заштићене. Поред тога планирано је и да се кроз директне контакте са посетиоцима резервата, држањем предавања за време студентских пракси, прављењем паноа, постера и флајера обави едукација будућих стручњака, заинтересованих појединаца и група грађана о улози инсеката у резервату, потреби очувања њиховог биодиверзитета и заштити ретких, угрожених и заштићених врста. То ће помоћи промоцији Специјалног резервата као места где се ретким и заштићеним врстама поклања пажња што је циљ овог пројекта.

Пошто је број инсекатских врста у резервату јако велики реализација пројекта трајаће више година и укључиће специјалисте за различите групе инсеката. У галерији фотографија која следи налазе се фотографије неких до сада констатованих врста. Пошто су неке од њих јако мале и голим оком се не могу уочити у њој се налазе фотогафије оштећења које оне проузрокују а која се лако уочавају. На основу њих се такође може утврдити њихово присуство у Специјалном резервату.

 


Оштећења