+

Zaposleni

Nastavna BAZA „GOČ”

Sektor stručnih i tehničkih poslova
1 Revirni inženjer Bajić T. Borislav
2 Ref. zaštite na radu i PPZ Raković P. Radenko
3 Radnik na održ. kotlarnice i dr. obj. Županjac M. Goran
4 Kotlar Županjac S. Milan
5 Čuvar šuma Draganjac S. Milomir
6 Pogonski i materijalni knjigov. Erić R. Danijela
7 Pogonski i materijalni knjigov. Aleksić P. Slavica

 

Sektor za šume i šumarstvo
1 Upravnik SRP „Goč-Gvozdac“ Jovanović N. Slavko
2 Upravnik NB „Goč“ Čukanović R. Igor
3 Poslovođa, čuvar šumskog reona Bukara R. Zoran
4 Đurić V. Rajko
5 Županjac M. Zoran
6 Revirni inž. i upravn. lovišta Petrović Milan
7 Radnik u NB-gajenje,uređ.zašt.šuma Lazović B. Jelenko
8 Radnik u rasadniku i stakleniku Pantelić Z. Gordana
9 Sekač – motorista Pavlović B. Slaviša
10 Vukomanović D. Predrag
11 Milosavljević Radovan
12 Pomoćnik sekača – motoriste Županjac M. Goran
13 Cvijović M. Uroš
14 Lazović B. Jovan
15 Draganjac H. Momir
16 Draganjac Svetislav
17 Traktorista Bačević D. Gruica
18 Žarković M. Ljubiša
19 Ivković D. Mladen
20 Čuvar SRP „Goč-Gvozdac“  

 

Sektor primarne prerade drveta
21 Poslovođa SRP „Goč-Gvozdac“ Raković Radenko

 

Sektor mehanizacije, transporta, održavanja i građevinske operative
22 Rukovodilac mehanizac. i trans Racić Miroslav
23 Vozač Vukomanović R. Goran
24 Županjac D. Desimir
25 Raković P. Radovan

 

Smeštaj ishrana studenata i turističko-ugostiteljski centar „Piramida”
26 Magacioner preh.pr. i rez.del. Draganjac S. Jovica
27 Kuvar Marković Miodrag
28 Pomoćnik kuvara Ilić Gordana
29 Konobar Pavlović K. Zoran
30 Savić V. Ivan
31 Lazarević Slaviša
32 Recepcioner Obradović M. Rajko
33 Spremačica Radenković Radunka
34 Kuvar Mitrović Danilo
35 Pomoćni kuvar Čangelić Nenad