+

Osnovne studije

U procesu obrazovanja u okviru studijskog programa osnovnih akademskih studija Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa kandidati će se osposobiti za analizu i rešavanje kompleksnih problema u vezi sa prirodnim resursima (zemljište, flora i vegetacija, voda).
Razvoj disciplina u oblasti ekološkog inženjeringa predstavlja odgovor na rastuću potrebu da se obezbede tehnička rešenja za društveno-ekonomski razvoj, a istovremeno da se zaštite prirodni resursi i životna sredina. Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa podrazumeva projektovanje i izgradnju održivih sistema u skladu sa ekološkim principima, koji integrišu društvene potrebe sa prirodnim okruženjem. Uspešno ekološko inženjerstvo zahteva razvoj metodologije projektovanja koja se zasniva na ekološkim principima uz poštovanje konvencionalnih inženjerskih metoda, pri čemu se naglašava raznovrsnost, fleksibilnost i adaptacija, sa aspekta održivog razvoja.
Program studija koncipiran je tako da studenta logičnim sledom vodi od osnovnih bioloških i tehničkih disciplina, preko disciplina u kojima se upoznaje sa komponentama ekosistema (šumskih i agroekosistema) i tehnikama koje omogućuju upravljanje, do onih u kojima zaokružuju znanja o sistemima zaštite i unapređivanja resursa zemljišta i voda.
Osnovne akademske studije Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa traju 4 godine i imaju ukupno 240 ESPB bodova. Studijski program je organizovan kroz obavezne i izborne predmete, terensku nastavu i završni rad. Prosečan broj časova aktivne nastave po godinama zadovoljava zadate kriterijume (30%), što se odnosi i na potrebnu izbornost (33,3%).
Posle završetka osnovnih studija kandidati će dobijati titulu – diplomirani inženjer šumarstva – oblast ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.
Nakon završetka osnovnih akademskih studija studenti su u potpunosti osposobljeni za nastavak master akademskih studija iz oblasti ekološkog inženjeringa na Šumarskom fakultetu, a uz određene uslove, mogu se uključiti na druge studijske programe na Šumarskom fakultetu ili nekom od srodnih fakulteta biotehničkih nauka.
Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena srednja škola sa odgovarajućim uspehom i položen prijemni ispit.