+

Поздравна реч председника одсека

Драге колеге,

поштовани будући студенти,

Више од 50 година на Универзитет у Београду – Шумарском факултету образовали су се инжењери за заштиту земљишта од ерозије и уређивање бујица. На основу претходног, 2006. године покренут је програм основних академских студија из области Еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса. Овај програм студија је јединствен у Србији и у потпуности је усаглашен са савременим потребама друштва и комплементаран са студијским програмима престижних европских универзитета. Развој дисциплина у области еколошког инжењеринга представља одговор на растућу потребу да се обезбеде техничка решења за друштвено-економски развој, а истовремено да се заштите природни ресурси и животна средина. Студирајући овај програма научићете како да: управљање сливовима, заштите земљиште и воде од деградације и извршите превенцију од природних непогода (смањите ризик од поплава), урадите пројекат за заштиту и мелиорацију деградираних подручја, и још много тога, са циљем изградње одрживих система у складу са еколошким принципима који интегришу друштвене потребе са природним окружењем.

Постојећи студијски програм смо унапређивали прилагођавајући га вашим потребама. Теренска настава је обавезан део програма готово свих предмета а посебно је заступљена у оквиру предмета треће и четврте године основних студија. Област за коју се образују будући инжењери је мултидисциплинарна тако да кроз теренску наставу и изборне предмете сваки студент може усмерити образовање према свом интересовању. Веома добра међународна сарадња, коју имају професори Одсека, омогућава и одржавање заједничких стручних екскурзија студената овог одсека са студентима других европских универзитета у иностранству. Поред тога, на међународним конференција које организују професори Одсека учествују у великом броју и студенти са презентацијама својих завршних или мастер радова. Поред постојећих студентских удружења овај одсек је изузетан по постојању Форума студената Светске организације за конзервацију земљишта и вода.

Дипломирани инжењери студијског програма Еколошки инжењеринг у заштити водних и земљишних ресурса могу наћи запослење у државном и приватном сектору. Коришћење, управљање и заштита ресурса земљишта и вода и природних ресурса повезаних са њима одређују политику развоја пољопривреде, водопривреде, шумарства, појединих индустријских грана, трговине, заштите животне средине и, уопште, јавног сектора. Због тога је у овим областима стално изражена потреба за стручњацима за заштиту земљишних и водних ресурса.

проф. др Нада Драговић