+

Pozdravna reč predsednika odseka

Na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu više od 60 godina se obrazuju inženjeri iz oblasti Ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Ovaj program studija je jedinstven u Srbiji, i u potpunosti je usaglašen sa savremenim potrebama našeg društva, ali je i komplementaran sa studijskim programima prestižnih evropskih univerziteta. Razvoj disciplina u oblasti ekološkog inženjeringa predstavlja odgovor na evidentnu potrebu „oblikovanja“ životne sredine, uz permanentnu njenu zaštitu i očuvanje. Kroz ovaj programa naučićete kako da: upravljate slivovima, zaštite zemljište i vode od degradacije i smanjite rizik od poplava i drugih agresivnih prirodnih nepogoda, uradite projekat za zaštitu i melioraciju degradiranih područja, i još mnogo toga, sa ciljem izgradnje održivih sistema u skladu sa ekološkim principima koji integrišu društvene potrebe sa prirodnim okruženjem.

Postojeći studijski program smo unapredili i prilagodili ga vašim potrebama, prateći savremene trendove u ovoj oblasti. Terenska nastava je obavezan deo programa gotovo svih predmeta, a posebno u okviru predmeta treće i četvrte godine osnovnih studija. Budući inženjeri ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa su edukovani da životnu sredinu i probleme u njoj posmatraju kroz  multidisciplinarni pristup. To se posebno odražava kroz terensku nastavu i izborne predmete koje svakog studenta usmerava ka predmetu svog ličnog interesovanja.  Ponosni smo na plodonosnu saradnju sa profesorima i studentima evropskih i svetskih univerziteta koju ostvarujemo kroz zajedničke terenske nastave, konferencije, projekte i razmene.

Korišćenje, upravljanje i zaštita resursa zemljišta i voda i prirodnih resursa povezanih sa njima, određuju politiku razvoja esecijalnih segmenata društva: poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, pojedinih industrijskih grana, trgovine i zaštite životne sredine. Iz tog razloga je stalno izražena potreba za stručnjacima za zaštitu zemljišnih i vodnih resursa, koji svoje zaposlenje mogu naći u tim oblastima, u državnom i privatnom sektoru.

Dobro došli u tim koji odgovorno upravlja životnom sredinom!

dr Mirjana Todosijević, redovni profesor