+

Поздравна реч председника одсека

На Универзитету у Београду – Шумарском факултету више од 60 година се образују инжењери из области Еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса. Овај програм студија је јединствен у Србији, и у потпуности је усаглашен са савременим потребама нашег друштва, али је и комплементаран са студијским програмима престижних европских универзитета. Развој дисциплина у области еколошког инжењеринга представља одговор на евидентну потребу „обликовања“ животне средине, уз перманентну њену заштиту и очување. Кроз овај програма научићете како да: управљате сливовима, заштите земљиште и воде од деградације и смањите ризик од поплава и других агресивних природних непогода, урадите пројекат за заштиту и мелиорацију деградираних подручја, и још много тога, са циљем изградње одрживих система у складу са еколошким принципима који интегришу друштвене потребе са природним окружењем.

Постојећи студијски програм смо унапредили и прилагодили га вашим потребама, пратећи савремене трендове у овој области. Теренска настава је обавезан део програма готово свих предмета, а посебно у оквиру предмета треће и четврте године основних студија. Будући инжењери еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса су едуковани да животну средину и проблеме у њој посматрају кроз  мултидисциплинарни приступ. То се посебно одражава кроз теренску наставу и изборне предмете које сваког студента усмерава ка предмету свог личног интересовања.  Поносни смо на плодоносну сарадњу са професорима и студентима европских и светских универзитета коју остварујемо кроз заједничке теренске наставе, конференције, пројекте и размене.

Коришћење, управљање и заштита ресурса земљишта и вода и природних ресурса повезаних са њима, одређују политику развоја есецијалних сегмената друштва: пољопривреде, водопривреде, шумарства, појединих индустријских грана, трговине и заштите животне средине. Из тог разлога је стално изражена потреба за стручњацима за заштиту земљишних и водних ресурса, који своје запослење могу наћи у тим областима, у државном и приватном сектору.

Добро дошли у тим који одговорно управља животном средином!

др Мирјана Тодосијевић, редовни професор