+

Истраживање / Пројекти

  • Пројекат који је финансирало Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине републике Србије: Пројекат реконструкције јавног зеленила централног дела Београда у циљу еколошке ревитализације и очувања природних, културно-историјских, просветних и естетских вредности града (2003). Руководилац тима: проф. др Небојша Анастасијевић.
  • Анастасијевић, Н., Вратуша, В., Ставретовић, Н. (2004): Студија „Основи реконструкције дрвореда дуж кеја на Нишави у Пироту”, Шумарски факултет, Београд.
  • Руководилац израде Студије: Ненад Ставретовић (2005), „Студија оправданости оснивања расадника за производњу садница за рекултивацију депонија пепела и шљаке ТЕ «Никола Тесла» у Обреновцу”, Шумарски факултет, Београд Руковођење Пројектом, Студијом
  • Руководилац израде Студије: Ненад Ставретовић (2007), Студија оцене постојећег стања квалитета биљног материјала парковске површине «Мали парк» у Обреновцу, Шумарски факултет, Београд.
  • Руководилац израде Студије: Ненад Ставретовић (2007), Студија оцене постојећег стања квалитета биљног материјала Централног трга у Обреновцу, Шумарски факултет, Београд.
  • Руководилац израде Студије: Ненад Ставретовић (2007), Студија оцене стања дрворедних садница ужег центра Обреновца, Шумарски факултет, Београд.
  • Руководилац израде Главног пројекта: Ставретовић, Н., Ристић, Р., Иветић, В., Петровић, Ј., Стјепановић, С. (2011), Главни пројекат расадника за производњу садница за рекултивацију депонија ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу, Универзитет у Београду ‒ Шумарски факултет, Београд.