+

Магистарски радови

  • Коста Жујовић (1974): Биолошке појаве неких жбунастих врста у условима зелене површине Новог Београда, (ментор: проф. др Тома Бунушевац)
  • Анастасијевић Небојша (1979): Старост стабала дрвореда дуж улица средишњег дела Боеграда, магистарски рад (ментор: проф. др Тома Бунушевац)
  • Анастасијевић Весна (1986): Карактеристике антропогених земљишта Новог Београда и њихов утицај на зелене површине, (ментор: проф. др Вера Авдаловић)
  • Ненад Ставретовић (1996): Истраживање функционалности и квалитета биљних врста у парковским травњацима Београда (ментор: проф. др Драгица Обратов‑Петковић)
  • Жупански Даница (1998): Озелењавање комуналних депонија као метод њиховог биолошког уређења и оплемењивања градске животне средине, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић)
  • Оцокољић Мирјана (2000): Истрживање индивидуалног варијабилитета дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) у урбаним ценозама на подручју Београда и околине, (ментор: проф. др Василије Исајев).
  • Орхидеја Штрбац (2003): Елементи функционалности Градског парка у Вршцу, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић)
  • Стојановић Надежда (2006): Саставни елементи зелених површина као јединице одржавања у катастру јавног градског зеленила, (ментор проф. др Небојша Анастасијевић)
  • Ранђеловић Драгана (2009): Утицај средине на развој багрема (Robinia pseudoacacia L.) у озелењеним деловима јаловишта субурбане зоне Бора, (ментор: др Весна Анастасијевић)
  • Шишаковић Наташа (2014): Коришћење биомасе јавних зелених површина Београда у биотехнолошкој производњи компоста, (ментор: др Весна Анастасијевић)